Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Polska åk 4-6

Skapad 2018-11-03 10:22 i Modersmålsenhet BOU Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola F – 9 Modersmål
Under några veckor kommer vi att arbeta med polska traditioner som arbetsområde

Innehåll

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att arbeta med polska traditioner som arbetsområde  med syfte att träna hur man uttrycker sig muntligt på polska i olika vardagssituationer, hur man använder lässtrategier  och hur man skriver  på .polska  Texter och tema som vi kommer att arbeta med kommer ofta ha koppling till polska traditioner och polsk kultur.

Konkreta mål:

Du kommer att utveckla dina förmågor att uttrycka dig muntligt och anpassa språket efter mottagare. Vidare  kommer du att utveckla dina förmågor att sammanfatta texter som du har läst och plocka ut de essentiella bitarna. Du kommer utveckla din förmåga att skriva på polska med variation och använda stavningsregler. 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Jag kommer att bedöma hur du berättar om bekanta ämnen, hur du läser åldersanpassade texter på polska och om du har läsförståelse. Dessutom kommer jag bedöma hur du uttrycker dig skriftligt avseende språklig variation och stavning genom att du får göra: läsa texter om traditioner och sammanfatta muntligt och skriftligt texter som du har läst. 

 

 

Undervisning:

Vi kommer att läsa på olika sätt: tyst läsning och högläsning. Vi kommer skriva meningar och korta texter på polska och använda variation (t.ex synonym och motsatsord på polska).  Vi kommer muntligt berätta om elevnära  situationer och om polska traditioner.  Vi kommer reflektera över om det finns skillnader mellan polska och svenska språket. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: