Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 6 ht -18

Skapad 2018-11-03 10:25 i Lekstorpsskolan Lerum
En planering i geometri som är kopplat till Läromedlet "Koll på matematik" .
Grundskola 6 Matematik
I detta arbetsområde kommer du att utveckla din förståelse för geometri.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Jag ska lära mig att:

 • använda skala då jag tittar på kartor och ritningar
 • enhetsomvandla volym
 • jämföra och mäta volym
 • beräkna cirkelns omkrets och area
 • mäta och beräkna vinklar

 

Hur ska jag lära mig?

Jag ska lära mig genom att:

 • aktivt delta i genomgångar 
 • titta/lyssna på genomgångar via "studi" och youtube
 • träna på olika typer av uppgifter i  matematikboken "Koll på matematik"

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Jag ska visa mina kunskaper genom att: 

 • vara aktiv under genomgångar
 • visa att jag förstår då jag räknar i "Koll på matematik"

 

Begrepp

 

skala, volym, radie, cirkel, cirkelns omkrets, cirkelns area, pi, medelpunkt, diameter, volym, kubikcentimeter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Geometri åk

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Använda skala
Jag kan använda mig av skala då jag tittar på kartor och ritningar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan använda mig av skala då jag tittar på kartor och ritningar på ett relativt fungerande sätt.
Jag kan använda mig av skala då jag tittar på kartor och ritningar på ett väl fungerande sätt.
Enhetsomvandla volym
Jag kan omvandla volymenheter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan omvandla volymenheter på ett i relativt fungerande sätt.
Jag kan omvandla volymenheter på ett väl fungerande sätt.
Jämföra och mäta volym
Jag kan jämföra och mäta volym på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan jämföra och mäta volym på ett relativt fungerande sätt.
Jag kan jämföra och mäta volym på ett väl fungerande sätt.
Beräkna olika figurers area.
Jag kan beräkna olika figurers area på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan beräkna olika figurers area på ett relativt fungerande sätt.
Jag kan beräkna olika figurers area på ett väl fungerande sätt.
Mäta och beräkna vinklar
Jag kan mäta och beräkna vinklar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan mäta och beräkna vinklar på ett relativt fungerande sätt.
Jag kan mäta och beräkna vinklar på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: