Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Essingeskolan Svenska åk 6: Argumenterande text (SvA)

Skapad 2018-11-03 10:45 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Vi arbetar med argumenterande texter.

Innehåll

Undervisningen

I undervisning kommer du att lära dig om

Vi repeterar:

 • hur en argumenterande text är uppbyggd.
 • språkliga drag som är vanliga i argumenterande texter.
 • olika sätt att med text övertyga en läsare om en viss åsikt.

I undervisningen kommer vi att

 • arbeta i Zick Zack Skrivrummet.
 • utforska olika exempeltexter.
 • skriva en argumenterande text.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt

 • artbeta i Zick Zack
 • delta aktivt på lektioner
 • inlämningsuppgift

Följande kommer att bedömas

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6

Matriser

SvA
Argumenterande text åk 4–6 (SvA)

F
E
D
C
B
A
Innehåll
en åsikt framgår i huvudsak ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten
en åsikt framgår relativt tydligt ett eller flera argument stödjer åsikten
en åsikt framgår tydligt ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten
Struktur
texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom i huvudsak fungerande inledning, avslutning, styckeindelning
texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom relativt väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord
texten är sammanhängande och väl strukturerad genom väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning texten är uppbyggd med hjälp av varierade sambandsord
Språk
ordvalet uppvisar viss variation meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande
ordvalet uppvisar viss variation meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad
ordvalet uppvisar viss variation meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad
Skrivregler
stavfel finns och kan återspegla ljuduppfattningen stor/liten bokstav och punkt används på ett i huvudsak fungerande sätt
vissa stavfel finns men de stör inte förståelsen stor/liten bokstav och skiljetecken används på ett relativt väl fungerande sätt
få stavfel finns stor/liten bokstav och skiljetecken används på ett väl fungerande sätt

F
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en argumenterande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: