Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i decimalform

Skapad 2018-11-03 12:30 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Lpp som utgår från Matteborgen 5B. Behandlar momenten tal, bråk, procent, decimaltal och geometri.
Grundskola 5 Matematik
Vad är ett decimaltal? Vad är tiondelar, hundradelar och tusendelar? Hur storleksordnar man decimaltal? Hur gör man beräkningar med decimaltal?

Innehåll

 Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla dina kunskaper om decimaltal samt din förmåga att använda dem vid olika matteuppgifter.

Bedömning - vad och hur?

vad:

 • veta vad decimaltal och "en hel" innebär
 • skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
 • jämföra och storleksordna decimaltal
 • placera decimaltal på tallinje
 • huvudräkning med decimaltal
 • överslagsräkning med tal i decimalform
 • algoritmer med tal i decimalform

hur:

 • att du deltar aktivt på lektionerna. 
 • att du muntligt och skriftligt kan resonera dig fram till olika lösningar.
 • genom olika test
 • att du använder dig av de olika begreppen som tas upp i området.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar där vi pratar matte och tränar matematiska begrepp
 • Självständigt arbete
 • Par- och grupparbete
 • Praktiska övningar och mattelekar
 • Bingel
 • Ett test i slutet av arbetsområdet
 • Ma-filmer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: