Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd, area och symmetri

Skapad 2018-11-03 13:10 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Längd, area och symmetri
Grundskola 5 Matematik
Eleverna kommer arbeta vidare med tal i decimalform, denna gång genom att mäta och omvandla längdenheter. Eleverna kommer dessutom arbeta med att räkna ut area och omkrets på tvådimensionella geometriska objekt. Samt utveckla sina kunskaper kring symmetri och asymmetri.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Du kommer att utveckla dina kunskaper då det gäller tal i decimalform, area, omkrets samt symmetri. Du kommer få utveckla din förmåga att lösa problem och att använda olika strategier

Bedömning - vad och hur

vad: 

 • Du ska känna igen och namnge rätvinklig-, liksidig- och likbent triangel.
 • Du ska kunna jämföra och sortera trianglar efter egenskaper som vinklar och sidors längder.
 • Du ska kunna reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda, till exempel för hur lång en soffa är, hur högt det är till taket i ett rum. 
 • Du ska kunna hantera enhetsbyten inom längd.
 • Du ska kunna begrepp som liksidig triangel, likbent triangel, rätvinklig triangel, längd, bas, höjd, area, symmetri, symmetrilinje och asymmetri.
 • Du ska kunna förklara skillnaden mellan symmetri och asymmetri.
 • Du ska kunna mäta längd och använda enheter, till exempel m, cm och mm.
 • Du ska kunna beräkna att  area för tvådimensionella figurer t ex trianglar, kvadrat och rektangel.

hur:

Du kommer att visa dina kunskaper:

 • i det dagliga arbetet på lektionerna.
 • vid muntliga diskussioner och resonemang.
 • vid test.
 • vid pararbete

Undervisning och arbetsformer

 • Du kommersat arbeta i par, mindre grupper och enskilt.
 • Du kommer att spela tärningsspel som tränar tal i deciamalform.
 • Du kommer använda praktiskt material.
 • Vi kommer att samtal om olika strategier.
 • Genomgångar
 • Ma-filmer
 • Ma-boken
 • Övningar i Bingel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: