Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom och kärnfysik vecka 45 - 48 (prov fred. vecka 48)

Skapad 2018-11-03 21:17 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Arbetsområde: År 9 Atom och kärnfysik
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi kommer att jobba med avsnittet atom- och kärnfysik. Vi kommer jobba med att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning, förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Du kommer att få lära dig vad halveringstid är, få fördjupade kunskaper om kärnkraft och hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik. Vi pratar även om för- och nackdelar med detta område.

Innehåll

Frågor och övningar till prov

Centralt innehåll

 

Det här kommer vi att göra

 • Genomgångar
 • Gruppdiskussioner
 • Övningsuppgifter
 • Avsnittet avslutas med ett skriftligt kunskapsprov

 

Kunskapsmål efter avslutat arbetsområde.

Du kommer under arbetsområdet bl.a lära dig att:

 • den klassiska fysiken genomgick en revolution i början av 1900-talet och hur det förändrade vår syn på naturen och vårt sätt att leva.􀁴
 • förstå hur det gick till när forskarna upptäckte att atomen består av mindre delar och hur forskningen om atomens inre pågår än idag.
 • det finns både elektromagnetisk och joniserande strålning
 • en atoms uppbyggnad och vad isotoper är för något.
 • elektromagnetisk strålning kan skapas genom elektronhopp, till exempel ljus och röntgenstrålning.
 • hur forskarna upptäckte radioaktiva ämnen.
 • radioaktivitet har förbättrat människans levnadsvillkor.
 • hur man mäter strålning, till exempel med radonmätare och dosimeter, och hur man skyddar sig mot strålning
 • strålning kan påverka människokroppen.
 • vi använder strålning i till exempel medicinsk utrustning och för att fastställa åldern på gammalt organiskt material (kol14-metoden).
 • fusion och fission ger mycket energi och lära dig hur man får energi genom dessa.
 • vi lärt oss hantera kärnenergi för att bygga kärnkraftverk samt hur det påverkat våra livsvillkor.
 • samtala om och argumentera för kärnenergins för- och nackdelar.

 

Uppgifter

 • Kärnfysik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik- Atom och kärnfysik Förmågor som bedöms

E
C
A
Resonemang /diskussion
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop. Du kan också på ett enkelt sätt diskutera hur människa och teknik påverkar miljön.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop. Du kan också på ett utvecklat sätt diskutera hur människa och teknik påverkar miljön.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop. Du kan också på ett välutvecklat sätt diskutera hur människa och teknik påverkar miljön.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om atom och kärnfysik visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om atom och kärnfysik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om atom och kärnfysik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Analys
Du kan ge exempel och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan ge exempel och förklara hur några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: