Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

İVale! år 7

Skapad 2018-11-04 07:22 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola F – 9
Hjärtligt välkomna till spanska år 7!. Vale 7! består att två böcker en textbok och en övningsbok. Under det här läsåret kommer vi att jobba med i Vale 7! i Vale 7! inledes med fyra repetitionskapitel. Där efter blandas nytt material med sådant som presenteras i Vale 6!

Innehåll

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och reflektera över livsvillkor samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket talas.

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Sånger och ramsor.
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och i andra medier.
 • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
 • Enkel information och enkla meddelande
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal, till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation

Det här kommer du att lära dig

 • Att kunna hälsningsfraser
 • Att kunna berätta hur du mår
 • Att kunna grundfärgerna
 • Att kunna namn  på tio frukter
 • Att kunna namn på tio grönsaker
 • Att kunna räkna upp till 100
 • Att kunna namn på tio kroppsdelar
 • Att kunna fem enkla frågor och svaren
 • Att kunna namn på årstiderna
 • Att kunna namn på fem klassrumsord
 • Att kunna böja verben ser och tener i presens form
 • Att kunna två sånger på målspråket
 • Att kunna presentera dig själv muntligt och din familj
 • Att kunna skriva om dig själv och din familj
 • Att kunna beskriva dig själv och andra
 • Att kunna ställa enkla frågor
 • Att kunna svara på enkla frågor.
 • Att kunna ha en obehindrad uttal.

 

Så här kommer du att bedömas

 

- Du visar vad du kan genom att vara aktivt under lektionerna. Du ställer frågor, du besvarar frågor, du arbetar under lektionerna och du gör dina läxor.

- Du visar att du talar spanska i klassrummet genom t.ex. att kunna presentera dig, ställa och besvara enkla frågor och gör enkla presentationer.

- Du visar att du skriver spanska när du gör skriftlig övningar, enkla presentationer, enkla beskrivningar och skriftliga läxförhör.

- Du visar att du förstår spanska genom att svara både på tal och skriftlig när du följer enkla instruktioner, översätter enkla texter och svarar på enkla frågor.

- Du visar att du har strategier för lära dig spanska genom t.ex. att ställa frågor och använda dig att  kroppsspråket för att göra dig förstådd

- Du visar att du har kunskap om  hur många språk talar man i Spanien och antalet spansktalande länder finns i hela världen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: