Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa upptäcker världen II

Skapad 2018-11-04 09:26 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 8 Historia
Under slutet på 1400-talet började europeerna ge sig ut från sina länder för att upptäcka den stora vida världen, Nordamerika, Sydamerika och så småningom Asien. Varför skedde detta just då? Vad gjorde det möjligt att resa över de stora världshaven? Vad hände när människor från olika världsdelar möttes som aldrig sett varandra förut? Hur kan man se spår av denna världshändelse än idag?

InnehållPlanering: Europa upptäcker världen v.45-47

Syfte:

Varför ska vi arbeta med detta arbetsområde?

 

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:


 • Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 • Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 • Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Förmågor att träna:

Vilka förmågor vi kommer att träna på:

Analysförmåga, när du letar efter orsaker och konsekvenser, jämför för- och nackdelar.


Begreppsförmåga, när du lär dig nya begrepp som t ex Kolonialism och triangelhandel


Kommunikativ förmåga, när du diskuterar olika frågor med dina klasskompisar.


Förmåga att hantera information, när du söker efter information och värderar den, skiljer mellan fakta och värderingar.


Metakognitiv förmåga, när du reflekterar och löser problem under vägen

När vi är klara ska du kunna:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förklara orsaker till imperialismen samt konsekvenser av imperialismen

 • Förklara orsaker till kolonialismen samt konsekvenser av kolonialismen  

 • Förklara hur imperialismen och kolonialismen har påverkat dagens samhälle

 • Använda ämnesrelevanta begrepp som Imperialism, kolonialism, triangelhandel, slavhandel, maktbalans, vetenskaplig revolution.  

 • Diskutera hur imperialismen/kolonialismen  påverkade individer, samhällen och omvärlden.

 • Förklara hur världshandeln uppstår och vilka länder som var mer drivande samt veta vilka varor/produkter som blev betydelsefulla

Det här ska vi göra:

Vad kommer vi att göra framöver?:

Under två veckor kommer vi att arbeta med kartböcker och läsa i arbetshäftet “Europa upptäcker världen”

Vi kommer undersöka hur Européerna upptäcker världen och vilka konsekvenser det får för individen, samhälle och omvärlden. Jag kommer att hålla korta genomgångar och ni kommer att få arbeta enskilt samt i grupper med olika uppgifter. Vi kommer också se några korta dokumentärfilmer.

Så här får du visa att du har lärt dig:

 • Kortare skrivuppgift

 • Genom gruppdiskussioner

 • Genom gruppövningar

Kunskapskrav:

Se kunskapskraven i Unikum

Viktiga begrepp:

Kolonialism

Columbus

Präster

Revolution

Renässansen

Imperialism

Triangelhandel

Enväldig härskare

Tullavgifter

Dagsverken

Ämbeten

reformationen

Furste  

Slavhandel

Adel

Bönder

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Tyresö Historia år 7-9 Skolverksmodell MED indelning i förmågor

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Tidsperioder
Eleven har **grundläggande** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har **goda** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Villkor och värderingar
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då **enkla** samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då **komplexa** samband mellan olika tidsperioder.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Historians användning
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: