Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

tabeller och diagram

Skapad 2018-11-04 10:57 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Matematik
Stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram, linjediagram och tabeller... Vi använder olika slags diagram för att visa resultatet av en undersökning så tydligt som möjligt. Man kan till exempel visa vilket djur eleverna i en klass tycker bäst om eller förändringen av din månadspeng över 5 år. Du får lära dig att skapa de olika diagrammen, läsa av dem och räkna med den information du läser av i diagrammen. Du får också lära dig vilket diagram som passar i olika situationer.

Innehåll

Bedömning:
Ditt arbete under lektionerna och dina resonemang vid gemensamma problemlösningsuppgifter bedöms.

Vi kommer också att ha ett mindre prov där du får visa dina kunskaper.

Tidsplan / Lektionsplanering:
v 47 - 50

Språkmål:
Att kunna förstå och använda tabeller och diagram som uttrycksform i matematiska sammanhang.

Digitala aktiviteter
Vi skapar och arbetar med digitala diagram med hjälp av bland annat Google kalkylark och online charts.

Begreppslista

 • stapeldiagram
 • stolpdiagram
 • linjediagram
 • cirkeldiagram
 • tabell
 • x-axel
 • y-axel
 • frekvens

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
tabeller och diagram

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Begrepp:
till exempel att du förstår och kan beskriva skillnaden mellan ett stolpdiagram och ett stapeldiagram.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 9
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart.
Förstår och beskriver grundläggande begrepp inom området.
Förstår och beskriver de flesta begrepp inom området.
Förstår och beskriver de begrepp som finns inom området.
Metod:
handlar om hur man avläser diagram, hur man skapar/ritar dem och hur man använder diagrammen för att räkna ut lösningen på en uppgift.
 • Ma  E 6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart.
Kan och använder metoder som är grundläggande inom området, t ex avläser och ritar de olika sorternas diagram.
Använder metoder i situationer som varierar något från tidigare gjorda uppgifter. Använder informationen i diagrammen för att räkna ut enklare uppgifter.
Använder metoder i nya situationer. Använder informationen i diagrammen för att räkna ut uppgifter i flera led.
Problemlösning:
är de strategier och metoder som väljs för att komma fram till en lösning.
 • Ma  E 6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart.
Väljer lämpliga metoder för att påbörja lösningar av problem.
Väljer metoder som leder fram till korrekta svar.
Väljer effektiva metoder vid problemlösningar.
Kommunikation:
handlar om hur lösningarna redovisas skriftligt och muntligt.
 • Ma  E 6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart.
Redovisningarna är begripliga. Matematiskt språk förekommer, t.ex. använder rätt tecken och enheter.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är till övervägande del kompletta.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är kompletta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: