Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat

Skapad 2018-11-04 11:20 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Det här är en enkel mall med förslag på rubriker och innehåll för olika avsnitt i planeringen. Använd den gärna och omarbeta innehållet efter dina egna behov och/eller din skolledares anvisningar.
Grundskola 7 Geografi
Varför är det varmt och regnigt på vissa platser och snö året om på andra? Hur påverkar klimatet oss människor och våra förutsättningar för att leva?

Innehåll

Mål

 Efter detta arbetsområde ska du kunna:

  • förstå och kunna använda viktiga geografiska begrepp

  • söka information i kartböcker och andra geografiska källor

  • kritiskt granska källorna och avgöra hur de kan användas

  • världsdelarnas namngeografi och vilka läges- och storleksrelationer de har till varandra

  • förklara varför klimatet och vegetationen är olika i olika delar av världen

  • se vilka konsekvenser skillnaderna i klimat och vegetation får för människor

Arbetets innehåll

* Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

* Namn och läge på världsdelarnas viktigaste länder och vatten.

* Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

* Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, t ex om klimat, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet.

* Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Arbetssätt och redovisning

Gemensamma genomgångar.

Grupparbete där varje grupp får studera ett annat land och se vilket klimat och vegetation där finns och hur det påverkar människorna som lever där.

Bedömning

1. Prov på namngeografi.

2. Grupparbete som redovisas i smågrupper samt en enskild uppgift kopplat till gruppuppgiften.

 

Reflektion-utvärdering

Görs i lärloggen efter området avslutats.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: