Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fornnordisk och samisk religion

Skapad 2018-11-04 11:43 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Samisk och fornskandinavisk religion
Grundskola 4 Religionskunskap
I det här arbetsområdet ska du få en inblick i den nordiska tron som vi kallar asatron. Du kommer även att få lära dig om den samiska kulturen och den gamla samiska tron.

Innehåll

Syfte

Från Lgr 11

Undervisningen ska ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar. 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att få lyssna och läsa texter om fornnordisk religion

Vi kommer att se på film. 

Vi kommer att samtala och diskutera filmer och texter vi läser. 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar

Vi kommer att arbeta enskilt och tillsammans med någon. 

Vi kommer att måla yggdrasil och världens delar enligt asatron. 

Vad ska vi kunna:

Du ska kunna begrepp inom fornnordiska och samisk religion.

Du ska lära dig vad asatron innebär och känna till några asagudar.

Du ska lära dig vad samernas religion innebär. 

Du ska lära dig vilka spår det finns från den fornnordiska religionen som man kan se idag. 

Frågor som vi kommer att ta upp är bland annat följande:

 

Vad trodde man på i Sverige förr i tiden?

Hur såg människorna i Norden på världen innan de blev kristna?

Vilka var de viktigaste asagudarna?

Vad har gett namn åt våra veckodagar?

Samernas religion

Var i Norden ligger Sápmi?

Hur såg samerna förr i tiden på naturen?

Vad var en nåjd och vad gjorde han?

Hur påverkar samernas religion deras vardag?

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 •  förstå och förklara ord och begrepp
 •  beskriva, berätta och resonera om fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 •  se kopplingar till dagens samhälle.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6

Matriser

Re
Fornskandinavisk religion

1
2
3
Beskriva och berätta. Visa kunskaper.
Du kan beskriva, resonera och berätta något om samisk religion.
Du kan beskriva, resonera och berätta om samisk religion.
Du kan utveckla din beskrivning, resonemang och berättelse om samisk religion.
Beskriva och berätta. Visa kunskaper.
Du kan beskriva, resonera och berätta något om fornnordisk religion.
Du kan beskriva, resonera och berätta om fornnordisk religion.
Du kan utveckla din beskrivning, resonemang och berättelse om fornnordisk religion.
Koppla till dagens samhälle
Du ger något exempel på hur fornnordisk religion kan ses i dagens samhälle.
Du ger ett par exempel på hur fornnordisk religion kan ses i dagens samhälle.
Du ger flera exempel på hur fornnordisk religion kan ses i dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: