Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Broar åk 4

Skapad 2018-11-04 12:36 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
De kommande veckorna kommer vi planera brobygge och bygga en bro i olika grupper.
Grundskola 4 – 6 Teknik

Du ska tillsammans med din parkompis bygga en bro som ska vara hållbaroch stabil. Du ska göra en ritning på den bro som du vill bygga. Du ska efteråt göra en beskrivning av din bro och motivera varför du har valt den typ av bro och vad du lärt dig under tiden du byggt.

Innehåll

Syfte:

Du ska utveckla din förmåga att:

  • se och fundera över hur olika broar är byggda
  • upptäcka vilka problem som finns när man bygger broar och försöka komma med lösningar på dem
  • kunna förklara vissa saker med rätt tekniska begrepp

 

Hur ska vi jobba?

Vi kommer ha vissa gemensamma genomgångar där vi tittar på olika broar och konstruktioner. I par ska ni sedan arbeta fram en skiss och sedan bygga en modell av er bro. Skissen och modellen ska överensstämma ganska bra. Bron ska vara högst 50 cm lång och klara en vikt av 2 kg.

 

Bedömning:

Jag tittar på hur du arbetar och deltar i processen med att bygga bron. Vi kommer diskutera och resonera tillsammans kring olika konstruktioner för att se att du har förstått. Vi utvärderar i matrisen men också muntligt.

 

 

Matriser

Tk
Teknik år 4-6

Konstruktioner
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Föra arbetsprocessen framåt
När vi arbetar så hjälper jag till och ser till att arbetet går framåt.
Dokumentation av arbetet
Jag gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där jag förklarar och visar hur jag har tänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: