Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT 18 JAG, EN 7-9 LJ

Skapad 2018-11-04 14:00 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Kan du vara en och samma om du vaknar i en ny kropp varje dag?

Innehåll

Mål för elev

  • Du ska bli bättre på att läsa och förstå skönlitteratur. 

Arbetsområdet avser kunskapsområdet Läsa och skriva, Tala, lyssna och samtala samt Berättande texter och sakprosatexter.

Genomförande

Vi kommer under ett antal veckor läsa och arbeta med boken Jag, En av David Levithan. Vi kommer läsa vissa delar tillsammans och andra läser du enskilt. 

Vi delar upp läsningen i mindre delar och varje vecka får du innehålls- och diskussionsfrågor som du förbereder enskilt för att sedan diskutera både i helklass och i mindre grupper. 

Under läsningen kommer vi också att arbeta med berättarperspektiv, tid, miljö, personbeskrivningar samt tema och budskap.

Arbetsområdet avslutas med att du skriver en resonerande text. Denna bedöms i separat planering.

 

Bedömning

Du visar att du kan samtala om, läsa och analysera skönlitteratur, samt resonera kring karaktärer, miljö, tid, berättarperspektiv, tema och budskap genom att delta i boksamtal, skriva läslogg/besvara textfrågor samt göra individuella skrivuppgifter under läsningens gång. 

Kursplanemål

Genom undervisningen i svenska ska eleverna … utveckla förmågan att läsa och analysera skönlitteratur, formulera sig i tal samt urskilja språkliga strukturer.

 

Matriser

Sv
LÄSNING

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sammanfatta
Du återger bokens handling och dess centrala händelser. Du beskriver när och var boken utspelar sig. Du beskriver huvudpersonerna (utseende, egenskaper, sätt att vara…) och har ev. med några bipersoner. Du kan säga något om några berättartekniska grepp från boken. enkla
Du återger några utvalda händelser i boken som tolkas mer detaljerat och sammanhängande medan övriga händelser återges översiktligt för att skapa förståelse hos läsaren. Du beskriver relativt utförligt varför saker händer, när och var boken utspelar sig och resonerar något kring författarens val av plats och tid. Du beskriver huvudpersonerna (utseende, egenskaper, sätt att vara…) och har med hur de utvecklas under boken. Du har med de viktigaste bipersonerna. Du kan säga något om några berättartekniska grepp från boken och berätta vilka effekter dessa får. utvecklade
Du återger handlingen översiktligt och fokuserar istället på några budskap som du har identifierat. Det är enkelt för läsaren att följa med i dina tankar då du binder samman dina resonemang till en fungerande helhet. Du beskriver utförligt varför saker händer, när och var boken utspelar sig och motiverar väl hur du vet detta samt resonerar kring författarens val av tid och plats. Du beskriver huvudpersonerna (utseende, egenskaper, sätt att vara…) och har med hur de utvecklas under boken. Du har med de viktigaste bipersonerna och vilka relationer de har till huvudpersonerna. Du kan säga något om några berättartekniska grepp från boken och berätta vilka effekt dessa får och varför du tror att författaren har valt att använda dessa. välutvecklade
Läsa och analysera
Du uttrycker vad du tänker, tycker och känner. Du drar enkla slutsatser om textens budskap. Du har med få exempel ur texten som stöd för ditt resonemang. enkla och till viss del underbyggda
Du förklarar varför du tycker som du gör. Du konkretiserar med exempel och beskrivningar och du motiverar dina tankar med hjälp av exempel från texten och egna erfarenheter. Du tar upp både helheter och detaljer. Du drar mer utvecklade slutsatser kring textens budskap. utvecklade och till viss del underbyggda
Du förklarar vad det du resonerar kring leder till. Du generaliserar, problematiserar och uttrycker olika perspektiv (å ena sidan … å andra sidan) rörande textens budskap. Dina slutsatser är flera, mer komplexa och träffsäkra. Dina resonemang motiveras med citat, exempel ur texten och egna erfarenheter. välutvecklade och underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: