Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturer/högkulturer

Skapad 2018-11-04 15:33 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 Historia
Länge levde människorna på sådant som fanns att jaga och plocka i naturen. I slutet av den långa perioden skedde olika förändringar som gjorde att människan blev bofast i ett organiserat samhälle. Vi arbetar med några flodkulturer och arbetar också med begrepp som till exempel kultur.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med:

 • Från samlare och jägare till bofast jordbrukare.
 • Flodkulturerna växer fram (högkulturer) - Mesopotamien, Egypten, Indusdalen och Kina.

Den stora frågan är:

 • Vilka positiva och negativa konsekvenser innebar den stora förändringen när människor blev bofasta jordbrukare?


Hur ska vi arbeta med detta område?

 • Du kommer att få ta del av fakta från filmer, texter, genomgångar och material från olika källor.
 • Du kommer att få delge dina tankar både enskilt, i grupp samt i helklass.
 • Du kommer att få möjlighet att öva förmågorna på lektionerna.
 • Du kommer att få möjlighet att visa dina förmågor (bedömningstillfällen).

 

Förmågor du kommer att träna på och jag kommer att bedöma:

 

Analysförmågan

Du ska få visa att du kan förstå orsakerna till att människor går från jägare/samlare till att bli bofasta/jordbrukare och vad det får för konsekvenser. Du ska få visa att du kan resonera om orsakerna till att högkulturerna växer fram och varför just där, och konsekvenserna av det. Du ska också jämföra (se likheter och skillnader).

 

Kommunikativa förmågan

Du kommer att få visa att du kan utveckla dina tankar i flera tankeled (till din hjälp kommer du få arbeta efter en analysmodell) och kunna utveckla ditt resonemang med fakta.

 

Begreppsförmågan

Du ska få visa att du kan använda de centrala begrepp vi arbetar med i ett sammanhang och veta vad dessa betyder och hur begrepp och ord hör ihop.

 

Informationshanteringsförmåga

Du kommer att få visa att du kan söka information och värdera och använda den.Bedömningsunderlag

 • Visad kunskap/förmåga under lektioner tex vid diskussioner, redovisningar och genomgångar,
 • skriftlig bedömningsuppgift

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia åk 7

Behöver förbättras
Grundläggande
God
Mycket god
TIdsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av ... människors levnadsvillkor och handlingar,
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av ... människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av ... människors levnadsvillkor och handlingar
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: