Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra nationella minoriteter

Skapad 2018-11-04 18:34 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap Svenska
Har alla, som lever i Sverige, samma rättigheter? Vad är en minoritet? Vilka minoriteter finns i Sverige? Vilka rättigheter har en minoritet?

Innehåll

Varför ska vi lära oss om minoriteter och deras rättigheter?

Vi ska lära oss detta för att kunna se samhällsfrågor ur olika perspektiv och få förståelse för våra och andra människors
levnadsvillkor.

 

Vad ska du få lära dig?

Vad en minoritet är

Vilka minoriteter vi har i Sverige och varför de har blivit minoriteter

Hur våra minoriteter lever och hur de behandlas i Sverige idag

Hur man gör en tankekarta och skriver stödord

Hur en bild kan förstärka, levandegöra och förtydliga en texts budskap.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha genomgångar tillsammans där vi lär oss om de fem minoritetsspråken.  

Vi kommer att se och höra berättelser från människor som tillhör våra nationella minoriteter. 

Vi kommer att föra anteckningar under dessa tillfällen. Både gemensamt och enskilt.

Vi kommer att diskutera och jämföra minoriteternas levnadsvillkor och våra egna.

Vi kommer att göra en inlämningsuppgift på (ipad eller dator) i slutet av arbetsområdet. Uppgiften kommer att läggas upp på Unikum.

 

Sv
S

Vilka förmågor kommer du att få tillfälle att utveckla?

Formulera dig och kommunicera i tal och/eller i skrift

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar 

 

Vad kommer du att bli bedömd på?

Se matrisen nedan.

Uppgifter

 • Våra nationella minoriteter

 • Nationella minoriteter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6

Matriser

Re Sv Sh
Våra nationella minoriteter

Kunskapskrav i svenska, religion och samhällskunskap

Enkla beskrivningar och resonemang
Utvecklade beskrivningar och resonemang
Väl utvecklade beskrivningar och resonemang
Minoritetsspråk
Du ska kunna ge exempel på ett av Sveriges minoritetsspråk
Du ger exempel på ett minoritetsspråk.
Du ger exempel på ett minoritetsspråk.
Du ger exempel på ett minoritetsspråk.
Moraliska frågor
Eleven kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor. I det här arbetsområdet är de moraliska frågorna fokuserade på kräkning och utanförskap då det gäller våra nationella minoriteter.
Du kan föra enkla resonemang om utanförskap och kränkning då det gäller minoriteter.
Du kan föra utvecklade resonemang om utanförskap och kränkning då det gäller minoriteter.
Du kan föra väl utvecklade resonemang om utanförskap och kränkning då det gäller minoriteter.
Mänskliga rättigheter
Eleven kan redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. I det här arbetsområdet ska eleven ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för våra nationella minoriteter.
Du kan ge exempel på några mänskliga rättigheter och ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för våra nationella minoriteter.
Du kan ge exempel på några mänskliga rättigheter och ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för våra nationella minoriteter.
Du kan ge exempel på några mänskliga rättigheter och ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för våra nationella minoriteter.
Sammanställa och beskriva
Eleven kan sammanställa information om en av våra nationella minoriteter. Sammanställningarna innehåller beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp.
Din sammanställning innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och till viss del ämnesspecifika ord och begrepp.
Din sammanställning innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Din sammanställning innehåller väl utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kombinera text och bild
Genom att kombinera texten om minoriteter med ett par utvalda bilder så att de samspelar kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sin texts budskap.
Ditt val av bilder samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt så att textens budskap förtydligas, förstärks och/eller levandegörs.
Ditt val av bilder samspelar på ett ändamålsenligt sätt så att textens budskap förtydligas, förstärks och/eller levandegörs.
Ditt val av bilder samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt så att textens budskap förtydligas, förstärks och/eller levandegörs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: