Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och våra sinnen, åk 5

Skapad 2018-11-04 18:47 i Forssaängskolan Borlänge
Grundskola 5 NO (år 1-3) Biologi
Kroppen är fantastisk! Hur många maskiner finns det som skulle kunna klara av det som din kropp gör? Under några veckor arbetar vi med arbetsområdet Kropp och hälsa. Det är viktigt att du vet hur din kropp fungerar så att du själv kan påverka ditt eget välbefinnande!

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att lära sig hur kroppen fungerar och hur organen samverkar samt hur vi kan ta hand om vår kropp på ett bra sätt. Vi tar reda på vad som är bra för kroppen samt vad som kan skada vår kropp. Ett syfte är också att förvalta elevernas nyfikenhet och fascination för kroppen och att söka svar på många av de frågor som eleverna har.

Konkretiserade mål

Du ska utveckla din förmåga  att:

 • kunna några av människans organ, dess placering, utseende, funktion och samverkan,
 • beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen med biologiska begrepp
 • använda kunskaper i biologi för att kunna kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
 • beskriva några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas
 • kunna berätta hur du kan påverka din hälsa genom kost, sömn, hygien och motion.
 • veta vad du behöver äta för att få i dig de nödvändiga näringsämnen din kropp behöver = allsidig kost.

Bedömning

Jag kommer att bedöma: 

 • din förmåga att använda viktiga begrepp inom kropp och hälsa och kan beskriva dessa samt se samband mellan dessa.
 • din förmåga att resonera och argumentera om hälsa och sjukdom och relatera det till några samband i människokroppen.

Arbetsbeskrivning

 • Tolkning och granskning av information med koppling till människokroppen, till exempel i faktatexter.
 • Skriva skriftliga svar på frågor tillhörande olika texter som vi arbetar med.
 • Vi kommer att se film och filmklipp om kroppen
 • Sammanfatta information från filmer, texter och diskussioner.
 • Klassrumsdiskussioner
 • Ett avslutande prov
 • Muntliga genomgångar

Våra sinnen

Vi ska lära oss om sinnena och hjärnan, hur sinnena fungerar, hur vi kan skydda våra sinnen och hjärnan. Vi ska också lära lite om ljud och ljus. Dessutom tar vi upp sömnens betydelse för att må bra. Vi kommer även att diskutera hur droger påverkar kropp.

Konkretiserade mål

Du ska utveckla din förmåga  att:

 • förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar.
 • berätta något om vår hjärna och våra nerver
 • hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna.
 • förstå vad ljus är och hur det uppstår.
 • förstå vad ljud är och hur det uppstår.
 • ge exempel på vilka sinnen olika djur använder mest.
 • ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få.
 • ge exempel på olika droger
 • drogers påverkan på kroppen och livskvaliten

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

Din förmåga att delta aktivt på lektioner, i samtal och diskussioner.
Din förmåga att lösa de uppgifter du får.
Du kommer även att få möjlighet att visa dina kunskaper genom en skriftlig diagnos.

Undervisning

 • genomgångar
 • faktatexter
 • filmer
 • diskussioner
 • enskilt arbete och i grupp

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Biologi åk 6

Insats krävs
E
C
A
Resonera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Undersöka
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Dra slutsatser
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till och ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Redovisa
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Beskriva samband och begrepp
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Föra resonemang
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Människan som en del av naturen
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Livets utveckling
Du kan berätta om livets utveckling. Du ger exempel på hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Upptäckter
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: