Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bronsåldern HT 18

Skapad 2018-11-04 19:29 i Eskilsbyskolan Härryda
Efter stenåldern kommer en tid som kallas för bronsåldern. Varför kallar vi den så? Hur levde människor då? Vad hade de på sig? Vad trodde människor på? Det kommer du att lära dig mer om när vi arbetar med bronsåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta vidare med forntiden och nu i höst ta oss an bronsåldern. Vi repeterar kort istid och stenålder som vi arbetade med i våras.

Innehåll

Syfte - förmågor du ska utveckla:

 

Centralt innehåll som arbetsområdet tar upp:

 

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att titta på filmer, läsa faktatexter om bronsålder och berättelser som handlar om bronsåldern. Vi kommer att arbeta med praktiska och skriftliga arbetsuppgifter. Arbetsområdet avslutas med en diagnos i någon form där du visar vad du har lärt dig.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 • om du kan beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen och språket,
 • om du kan beskriva hur människorna på bronsåldern levde och några viktiga saker som hände då och 
 • om du kan tala om när saker har hänt med hjälp av att använda tidslinjer och några ord som beskriver tid.
 • om du känner igen de begrepp (ord) vi har arbetat med under arbetsområdet.

Det gör jag genom att lyssna på vad du säger när vi pratar om bronsåldern och genom att läsa det du skriver och titta på dina bilder du gör när vi arbetar med arbetsområdet.

 

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet främst under november. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Bronsåldern

På väg mot målet
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Forntiden
Du kan ge exempel på hur vi kan se spår av bronsålder på olika sätt.
 • SO   3
Människans tidiga historia
Du kan beskriva hur människorna på bronsåldern levde och några viktiga saker som hände då och samtala om jämförelser mellan olika tidsepoker.
 • SO   3
Tidslinjer och begrepp
Du kan tala om när saker har hänt med hjälp av att använda tidslinjer och några ord som beskriver tid.
 • SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: