Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från runor till sms-språk

Skapad 2018-11-04 20:36 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Syftet med arbetsområdet är att ge eleven möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språket varierar beroende på sociala sammanhang och medier.
Grundskola 4 Svenska
Vi har lärt oss att vikingarna använde runor för att berätta för eftervärlden om sina liv. Hur gör vi för att berätta? Vilka regler har vi i språket? Vad är okej att skriva och vad är inte okej?

Innehåll

Syfte: 

Syftet med arbetsområdet är att ge eleven möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språket varierar beroende på sociala sammanhang och medier. Syftet är också att eleven får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. 

Centralt innehåll: 

Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken, böjningsformer och ordklasser. 

Mål: 

Att eleven vet när man använder stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken. 

Att eleven vet vad en mening är och kan formulera hela meningar, så att mottagaren kan förstå dess innehåll. 

Att eleven vet vad vokaler och konsonanter är. 

Att eleven vet varför vi använder enkel eller dubbel konsonant.

Att eleven kan ge exempel på ord och symboler som uttrycker känslor. 

Att eleven kan ge exempel på hur man agerar ansvarsfullt när man skriver sms eller inlägg på sociala medier.  

Centrala begrepp: 

meningsbyggnad

skiljetecken

frågetecken

utropstecken

stavningsregler

vokaler

konsonanter

vokalklang

böjningsformer

ord

mening

symboler

kommunikation

Förmågor som övas: 

Förmågan att urskilja språkliga strukturer

Förmågan att följa språkliga normer

Förmågan att formulera sig i skrift

Läsa och analysera skönlitteratur

Arbetssätt: 

Vi läser skönlitterära böcker

Vi övar vokalklang och stavningsregler. 

Vi läser och jämför sms-språk och berättelser. 

Vi gör språklekar. 

Samtal om varför man ska ha en skriftspråk, samt skillnader mellan talspråk och skriftspråk. 

Vi skriver berättelser om oss själva

Bedömning: 

Bedömning av att eleven deltar i och utvecklas genom de olika arbetssätt vi använder. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: