Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiundaskolan, förkläde med inspiration av "Fågel, fisk eller mittemellan" 2018/2019

Skapad 2018-11-04 22:12 i Tiundaskolan Uppsala
Förkläde inspirerat av ett land
Grundskola 7 Slöjd
Uppgiften är att sy ett förkläde med inspiration från en av dina bilder i temat "Fågel, fisk eller mittemellan". Återbrukat jeansmaterial ska användas till hela eller delar av förklädet.

Innehåll

 

- Ord/begrepp att kunna: Produkt, tekniker, material, måttband, mönster, trådriktning, sömsmån, vävt tyg, bomull, sicksack, raksöm, fåll, pressa, textiltryck, applikation, broderi, återbruk. Detta är ord och begrepp som jag kommer att ta upp på de gemensamma genomgångarna. Du kommer även att använda dig av/lära dig andra ord och begrepp som har med din produkt att göra. Kom ihåg att skriva ned de slöjdord du stöter på i din loggbok.

 

- Arbetsformer:

 • Du väljer vilken bild du vill använda som inspirationskälla.
 • Du planerar ditt arbete med skiss på produkten (färg och form) med inspiration från den bild du valt. Skriv ned de mått förklädet ska ha. Välj vilka tekniker du ska använda för att få fram uttrycket (inspirationen från bilden). Skriv också ned på skissen vilka delar som ska vara av återbrukat material.
 • Du framställer din produkt med hjälp av din planering, lärarens genomgångar samt muntliga och skriftliga beskrivningar.
 • Du för anteckningar över arbetet i loggboken eller dokumenterar arbetsprocessen i Unikum.
 • Då produkten är klar svarar du på reflektionsfrågorna i Unikum och lägger upp en bild på den färdiga produkten.

 

- Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 • Kunna planera och formge produkten utifrån inspirationskällan
 • Kunna arbeta praktiskt utifrån instruktioner
 • Kunna beskriva din arbetsprocess med slöjdspecifika ord och begrepp

 

- Bedömning baseras på:

 • Planeringen
 • Uttrycket  Hur du använder dig av  inspirationskällan i formgivningen.
 • Ditt miljötänk Att du tänker på att inte slösa med material och att du använder dig av återbruk i produkten.
 • Det praktiska arbetet Hantering av tekniker och material, hur du löser problem under arbetets gång, hur du för arbetet framåt, hur du utvecklar produkten och din analys av arbetsprocessen (loggboken och muntliga analyser).
 • Redovisningen Foto på produkten och svar på reflektionsfrågor i Unikum.

 

- Tidsplan:  ca 14 lektionstillfällen

Uppgifter

 • Reflektionsfrågor slöjd - förkläde inspirerat av "Fågel fisk eller mittemellan".

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: