Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Staden

Skapad 2018-11-05 01:16 i Östra grundskolan Huddinge
Vi skapar en gemensam stad med individuella bidrag.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Vi skapar en gemensam stad med individuella bidrag.

Innehåll

Under terminen kommer vi fortsätta skapandet av en STAD.

 

Du kommer att få träna på olika hantverkstekniker och samtidigt skapa ett eget designat bidrag till staden. 

 

Förmågor du kommer att träna på ;

 - formge och framställa ett eget bidrag till staden i olika material med hjälp av lämpliga verktyg, redskap, maskiner och hantverkstekniker,

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp.

 

När du är klar med ditt skapade bidrag till staden ska du ha fått möjlighet i att träna på och utvecklat dina förmågor genom ; 

 - att utveckla en idé, planera och formge ett bidrag till staden med hjälp av olika hantverkstekniker,

- att i olika material skapa det planerade bidraget,

- att välja och skapa med lämpliga verktyg, redskap och maskiner,

- att skapa efter muntliga och visuella instruktioner,

- att kunna analysera och värdera resultatet av ditt skapande  och din insats skriftligt, muntligt och digitalt.

 

Lektionernas planerade innehåll ;

 - Vi kommer att diskutera, googla, skissa och gemensamt bestämma innehållet till staden, hur vi skall få plats med alla delar ni gemensamt anser skall få plats i en stad vad gäller material, färg och form,

- Du kommer att planera ditt arbete genom att utföra några skisser som förslag på hur du tänker dig att ditt bidrag till staden skall formas och uttryckas,

- Du kommer att bekanta dig med olika material och sedan välja de material du tycker skulle vara lämpliga att utföra ditt bidrag med, 

- Du kommer att skapa ditt bidrag efter muntliga och visuella instruktioner som stöd,

- Du kommer att få träna på att använda olika verktyg, redskap, maskiner och material,  

 

 

Hur du synliggör dina kunskaper och lärande ; 

 - Jag gör återkommande bänkbesök under hela lektionen där vi samtalar om dina val av t.ex. material, verktyg, hantverkstekniker, och bidragets formgivning, 

- Du delger dina redan utförda lösningar och lösningar du tänker dig att utföra framgent,

- Under samtalet uppmuntras du till att använda ämnesspecifika ord och begrepp, 

- Du berättar om din ytbehandling och t.ex. färgval och vad du tänker dig att uttrycka med dina olika färgval,

- I slutet på varje lektion får du muntligt, kort, berätta om lektionens utförda förändringar i skapandet av ditt bodrag samt nästkommande lektions planerade utförande,

- När ditt bidrag är färdigskapat utför du en redovisning/utvärdering skriftligt, muntligt och digitaltav dina lärdomar och erfarenheter i detta gerillaprojekt.

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: