Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna

Skapad 2018-11-05 08:37 i Storstugan Mariehamn
Babblarna står för olika delar i vår läroplan och kommer finnas med i verksamhetens olika delar.
Förskolan Åland
Babblarna ger oss möjlighet att arbeta med olika ämnen ur läroplanen. Respektive figur står för ett ämne. Babba - språket (brun) Bobbo - rörelse (röd) Bibbi - matematik (gul) Dadda - natur/teknik (grön) Doddo - känslor/social kompetens/värdegrund (blå) Diddi - skapande (rosa)

Innehåll

 

En bra bit in på hösten lär vi känna nya kompisar, alla barn på Bamsebo är nya och även arbetslaget. Babblarna är figurer som många barn känner igen och musiken är medryckande och glad. I takt med att vi lär känna varandra och blir tryggare i gruppen lär vi också känna alla babblare. Förutom ett gäng fina figurer är babblarna också ett pedagogiskt verktyg som kan hjälpa små barn i den tidiga språkutvecklingen.

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, skapande, utforskande och socialt samspel. men också genom att iaktta, härma, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barns lärande bli mångsidigt och utvecklande.

 

 

 

Mål 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

- bekräfta, dela med sig och hjälpa sina kompisar 

- utifrån sin egen fantasi, intresse och förmåga skapa med hjälp av olika material och tekniker.

- känna tillit till sin egen förmåga och känna trygghet i gruppen.

-  höra sagor och berättelser

- sjunga sånger och röra på sig till musik

- gå ut i naturen och uppleva årstidsväxlingar

- upptäcka saker i naturen och röra sig i ojämn terräng

- utveckla sin motoriska förmåga, koordination och balans.

- spela, pussla och sortera

Genomförande/Arbetsmetoder

 

- Vi introducerar babblarna successivt och lär känna deras karaktär.

- Figurerna kommer att vara med oss i samlingsinnehållet beroende på vad samlingen innehåller, men också spontant i vardagen.

- Vi arbetar med att bli medforskare i barnens lek genom att ta tillvara på deras tankar och idéer. 

 

Bobbo 

Bobbo är glad och sprallig med ett hett temperament. Bobbo kommer att vara med oss i rörelseaktiviteter som utmanar oss motoriskt, och dyker också upp vid samlingsstunden. 

Babba 

Babba tycker om att prata, läsa och diskutera. Babba dyker upp på samlingsstunden och vid sagostunderna som sker dagligen. 

Bibbi

Bibbi är lugn, stillsam och försiktig. Bibbi tycker om att fundera. Bibbi hjälper oss att klura och lösa saker samt introducerar spel och puzzel.

Dadda

Dadda tycker om att kramas, kan vara lite klumpig och impulsiv. Men Dadda älskar också naturen och följer med oss till skogen för att utforska och upptäcka tillsammans med oss. 

Doddo

Doddo är en känslig figur som alltid ställer upp för sina kompisar. Doddo märker om någon är ledsen eller utanför och tröstar med sitt lugna och stabila förhållningssätt. Doddo hjälper oss att sätta ord på känslor och visar hur vi är fina kompisar med varandra, t.ex. när vi dramatiserar vardagliga dilemman. Doddo påminner oss om allt fint barnen gör med varandra, och hjälper till att konkretisera t.ex konfliktlösningar. 

Diddi

Diddi är full av energi och kan bara inte sitta still! Diddi älskar att skapa och vara kreativ och är med oss i vardagen föra att uppmärksamma allt det kreativa som sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Förundervisningen har sin grund isamhällets demokratiska värderingar. Den ska beakta varje människas egenvärde och rätt till frihet och integritet, omsorg om medmänniskan och naturen, jämställdhet mellan könen, tolerans och alla människors lika värde. I en hälsosam miljö och i en trygg atmosfär ska barnet beredas möjlighet till utveckling genom lek och lärande.
  Fsk Åland
 • Förundervisningen ska ge flickor och pojkar samma möjligheter att utveckla intressen och färdigheter utan begränsande könsroller
  Fsk Åland
 • Lekens obestridliga egenvärde samt dess betydelse för barnets välbefinnande, utveckling och lärande ska beaktas i all planering av verksamheten.
  Fsk Åland
 • I förundervisningen ska barnets förmågor, möjligheter och intressen utgöra grunden för planeringen. Alla barn har rätt att känna glädje och entusiasm, bli accepterade och beredas möjlighet att lyckas. Därför ska varje barns personlighet och särskilda strategier för lärande uppmärksammas och beaktas.
  Fsk Åland
 • Leken ska ha en central plats i all barnomsorgsverksamhet. Leken ger tillfredsställelse, glädje och nöje.
  Fsk Åland
 • Att bereda alla barn möjligheter till bra lek såväl inomhus som utomhus främjar deras utvecklingsmöjligheter både socialt, fysiskt samt känslo och tankemässigt.
  Fsk Åland
 • Miljön ska främja god psykisk och fysisk hälsa, trygghet, glädje och lugn och ro. Både inomhusoch utomhusmiljön ska inbjuda till aktiv kreativ lek och väcka och stödja barnets nyfikenhet och vilja att lära.
  Fsk Åland
 • Barnet ska lära sig om sina rättigheter och om hur man bevarar sin integritet i olika sammanhang. Förundervisningen ska stärka barnets självkänsla och uppmuntra barnet att säga nej till sådant det upplever som orättvist och sårande.
  Fsk Åland
 • Samspelet mellan de vuxnas kunskaper och erfarenheter och barnets nyfikenhet och leklust är kärnan i lärandeprocessen.
  Fsk Åland
 • att man lyssnar på varandra och övar att samtala med turtagning
  Fsk Åland
 • samlingar där alla flickor och pojkar vågar berätta och uttrycka sin mening
  Fsk Åland
 • att upptäcka enkla matematiska fenomen i vardagen
  Fsk Åland
 • rikliga möjligheter att uppleva, förundra sig över och glädjas åt naturen genom utflykter med lek i det fria
  Fsk Åland
 • att få fundera över skillnaden mellan ont och gott, om god vilja och mod, om hederlighet, rättvisa, tolerans och förlåtelse
  Fsk Åland
 • att man kan främja sin hälsa genom goda vanor
  Fsk Åland
 • det åländska kulturarvet och hembygdens traditionella sätt att fira helger och högtider på
  Fsk Åland
 • rikliga tillfällen att utveckla kreativiteten och att fritt de få uttrycka sina tankar och känslor i bild
  Fsk Åland
 • sångarglädje som ger ett gott självförtroende på sången och rytmens område
  Fsk Åland
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: