Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktionsteknikens utveckling

Skapad 2018-11-05 08:43 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Svenska Teknik
Olika typer av byggnader och konstruktioner har utvecklats på olika sätt på olika platser. Det kan bero på vädret, naturens förutsättningar och människornas levnadsförhållanden och behov. Under historien har det funnits många varianter av en och samma typ av föremål. Vissa har förbättrats under lång tid och finns kvar än i dag.

Innehåll

Konstruktionsteknikens utveckling

I denna övning får du en inblick i hur konstruktionstekniken har utvecklats genom historien. Välj någon typ av konstruktion eller byggnadsverk och läs om hur föremålet har förändrats och förbättrats. 

 

Bakgrund 

Olika typer av byggnader och konstruktioner har utvecklats på olika sätt på olika platser. Det kan bero på vädret, naturens förutsättningar och människornas levnadsförhållanden och behov. Under historien har det funnits många varianter av en och samma typ av föremål. Vissa har förbättrats under lång tid och finns kvar än i dag. 

Din uppgift i denna övning är att göra ett forskningsarbete om en typ av byggnadsverk eller konstruktion som du själv väljer. Leta efter information i biblioteket och på nätet och skriv en uppsats på svenska om ditt arbete. Berätta också kort inför klassen om det du har lärt dig.  

 

Förslag på föremål att skriva om 

Länkarna går till NE:s enkla uppslagsord. 

hus 

tunnel

bro

båt

bil

cykel

luftballong

flygplan

helikopter 

raket 

 

Några förslag till källor på Internet på svenska: Tekniska museet (bilar, cyklar, flyg...), tidskriften Världens historia, webbplatsen Allt om cyklarBilens tidiga historia (Lunds tekniska högskola), FlygvapenmuseumVarmluftsballongens historia. 

 

Förslag på innehåll 

Läs om utvecklingen av din konstruktion under historien. Du kan försöka svara på till exempel följande frågor i ditt arbete:

Hur såg de första föremålen av ditt valda slag ut? 

Berätta om några olika varianter. 

Har det funnits vissa varianter under historien som inte används i dag? 

Vilken variant är vanligast i dag och varför? 

Varför förekommer vissa varianter på särskilda platser eller inom vissa användningsområden? 

Vad är fördelarna och nackdelarna med de olika varianterna? 

Rita en tidslinje där viktiga årtal i föremålets utveckling presenteras och förklaras. 

Hur har ditt föremål påverkat samhällets utveckling? 

Är konstruktionen betydelsefull för dig? Fundera på om ditt liv eller om samhället hade varit annorlunda om föremålet inte hade funnits. 

 

Redovisning 

Skriv en text där du försöker svara på frågorna ovan. Skriv gärna på en dator och illustrera med digitala bilder. Ange varifrån du har fått informationen (ge ordentliga källhänvisningar). Gör gärna en tabell med information om till exempel de största, längsta, äldsta eller snabbaste föremålen av det slag du har valt att skriva om. 

 

Tidslinjen kan göras på en serie A4-papper, illustreras med bilder och hängas upp i klassrummet. Berätta om ditt föremål för klassen. 

 
 

Tips  

På NE.se finns inte bara uppslagsord och bilder utan också reportage och filmer om olika byggnadsverk och konstruktioner. Sök både efter allmänna artiklar (till exempel bro och tunnel) och namngivna byggnadsverk (till exempel Öresundsbron och Eurotunneln). 

Besök ditt skolbibliotek och ditt lokala kommunbibliotek och låna en bok om ditt föremål. Sök också information på Internet men var noga med källkritiken och använd helst förstahandskällor! Webbsidor för myndigheter och museer brukar vara bra faktakällor. 

 

Syfte och centralt innehåll – grundskolan

Teknik

Syfte
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö,
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, t ex armering och balkformer.
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 
 

 

 

 

Matriser

Sv Tk
Bedömning av förmågor i Teknik VT16

Ej bedömt
E
C
A
Förmåga att:
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Förmåga att:
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Förmåga att:
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att:
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Förmåga att:
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Förmåga att:
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • Tk
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: