Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min resa i Norden.

Skapad 2018-11-05 09:28 i Fuxernaskolan F-6 Lilla Edet
Du kommer att få lära dig om Europas länder, var de ligger och hur det är att leva i dem.
Grundskola 5 – 6 Geografi
Nu ska vi ut på en resa i Norden! Din uppgift är att ta reda på fakta om landet och göra en reseberättelse. De sakerna som du skall ha med är de punkter som vi gemensamt kommit fram till.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall få möjlighet att utveckla dina förmåga att:
- skriva om hur det är att leva i olika delar av Norden.
- kunna delta i samtal och diskussioner
- kunna söka, sortera och använda information
- förstå och använda nya begrepp
- dra slutsatser utifrån en karta
- skriva faktatexter kopplade till olika länder

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:
- din förmåga att använda en karta och dra slutsatser utifrån den
- din förmåga att använda geografiska begrepp
- dina kunskaper om namn och läge på länder i Norden
- din förmåga att göra jämförelser mellan hur det är leva i olika länder 
- din förmåga att skriva faktatexter

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

- lära oss fakta om Nordens länder
- studera kartor
- läsa olika texter
- skriva egna faktatexter
- göra olika jämförelser
- ha diskussioner i grupper samt i helklass
- göra skriftliga och muntliga redovisningar
- använda dataprogrammet Seterra
- titta på filmer om de olika länderna

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6

Matriser

Ge
Geografi år 6

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet med god marginal
Du ska kunna namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp peka ut länder, öar, vatten, berg, regioner och orter på kartan.
Du får träna på att sätta ut olika namn på blindkartor.
Du har goda kunskaper om Europas namngeografi och läge på olika platser
Du har ingående kunskaper om Europas namngeografi och var de olika platserna ligger på en karta
Du ska känna till det typiska för olika länder i Europa vad gäller kultur, befolkning, sysselsättning osv
Du kan med hjälp förklara vad som är karaktäristiskt för de länder som vi har läst om
Du behöver träna och läsa på mer om de länder som vi har läst om
Du kan förklara det karaktäristiska för de länder vi läst om, deras befolkning, sysselsättning och kultur
Du kan på ett tydligt sätt förklara och förstå om olika länder, deras befolkning, sysselsättning och kultur
Du ska kunna söka information, samla fakta och göra en sammanställning och göra både en muntlig och skriftlig presentation.
Du kan med hjälp söka information, samla fakta, göra en sammanställning och redovisa.
Du får träna på att göra tankekartor och öva på att använda egna ord när du redovisar.
Du kan söka information, göra tankekartor och redovisa dina fakta
Du är mycket säker på att samla information och redovisa på ett intressant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: