Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2:an Arbetslagets veckoreflektion

Skapad 2018-11-05 09:35 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:   Veronica, Malin, Veronica   

Vecka:   v.45   

Mål- och kunskapsområde:   Teknik   

Nyfikenhetsfråga:     Vattnetskretslopp

 

Barnets gör: Tittar på en film från ett pappersbruk, hur det går till från huggning till färdigt papper. Tittar även på en film där barn gör eget papper. Vi river papper tillsammans med barnen och talar om att vi använder oss av olika tekniker när vi river. 

     

Pedagogerna tänker: Att barnen förstår att man kan använda olika tekniker fast man gör samma sak. Att teknik kan vara både analogt och digitalt.

     

Analys/sammanställning lärande: Att barnen är intresserade och tar in hur papper blir till. Att få testa göra själv, att få göra papper är spännande. Att vi som liten förskola kan göra eget papper och att man inte alltid behöver använda maskiner. Att vi använder ordet teknik och att barnen får förståelse för ordets innebörd. 

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Vi ska nu blötlägga papperet så att det ska bli en smet.

Vi kommer även testa klippa lite iggesundspapper och lägga i blöt, detta eftersom vi har pratat om att iggesundspapper är svårt att riva sönder. Därför har vi inte rivit det i papperstillverkningsbaljan, utan gör ett försök att blöta upp det i en egen balja. 

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: