Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi

Skapad 2018-11-05 10:24 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Geografi
Vi ska arbeta med vår jord - jordytan, vad som bygger upp den och vad som bryter ner den. Hur påverkas vi av klimatet, vilka förutsättningar finns på olika platser i världen - naturresurser. Hur är befolkningen fördelad, vilka olika levnadsvillkor finns det och varför? Vi går även igenom kartan, olika sorters kartor som tematiska och topografiska.

Innehåll

 • Du ska kunna resonera och redogöra för jordens utseende och vad det är som gör att det ser ut som det gör. I resonemangen ska du kunna använda de centrala begreppen som hör till ämnet. 
 • Kunna redogöra för hur befolkningsfördelningen ser ut världen över och varför det ser ut så.
 • Kunna resonera om Hållbar utveckling, vad betyder det? Varför är det viktigt inför framtiden?
 • Känna till olika sorters kartor och varför och till vad dessa används.

 

Vi kommer att arbeta med faktatexter, filmer och diskussioner. Vi avslutar med ett prov. Viktigt att du försöker vara aktiv under lektionerna och deltar i resonemang och diskussioner. Kom ihåg "Varför"- frågorna!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Kunskapskrav geografi åk 6

E
C
A
Analysera
Natur- och kulturlandskap
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Analysera
Jordytan
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven kan föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven kan föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytansamt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Analysera och jämföra
Natur- och kulturlandskap, befolkningsfördelningen
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Använda geografiska begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Utforska, analysera och värdera
Använda kartor och geografiska källor
Eleven kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sättsamt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Utforska och analysera
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Värdera och analysera
Olika källors användbarhet
Eleven för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för utvecklande resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för välutvecklande resonemang om olika källors användbarhet
Undersöka och jämföra
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi
Undersöka och jämföra
Beskriva lägen och storleksrelationer
Eleven kan med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Värdera och analysera
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Utforska, analysera och jämföra
Olika levnadsvillkor
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: