Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande Hyddans förskola Grävlingen 2018/2019

Skapad 2018-11-05 10:28 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Hyddan arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Detta sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Som medskapande vuxna ger vi praktiska förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar, ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där det synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Barnen tränar sig på att stå för sina val, vilket i sin tur ger dem redskap för att kunna ta ställning och våga stå för sina åsikter. Vårt mål är att ge barnen förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva och andra. Vi arbetar kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt och indirekt, ska ha inflytande över vilka material som ska finnas i respektive rum såväl inne som ute.

Innehåll

Planerade insatser:

På Grävlingen planerar vi att barnen ska få en inblick i vad demokrati och majoritetsval innebär. Detta gör vi genom olika omröstningar. Barnen kommer att få vara med och bestämma var vi ska gå på utedagarna, med hjälp av bilder och kaplaklossar röstas veckans färdmål fram. I vardagen gör barnen många aktiva val, som t.ex i vilket rum de vill leka, aktivitet de vill delta i, sånger de vill sjunga och böcker de vill titta i eller lyssna till. Bokbussen kommer till oss en gång per månad och då får barnen möjlighet att själv välja böcker att låna och sedan läsa på avdelningen.  Det finns även möjlighet att leka inne på någon av de andra avdelningarna om man önskar det. Sista fredagen varje månad har vi gemensam månadsfest med Björnen och Igelkotten. De barn som fyllt år under den aktuella månaden får tillsammans vara med och utforma festens innehåll.

Effekter 

Att alla vågar uttrycka sin åsikt.

Att lyssna på,och respektera andras åsikt.

 Skapa förståelse för demokratiska processer. 

Metodval

Genom dokumentation, reflektion, observation, samtala med och lyssna på barnen samt vara delaktiga pedagoger i vardagen ser vi om de önskade effekterna uppnåtts.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: