Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker

Skapad 2018-11-05 10:29 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk
Hur kan böcker som är skrivna på 1700-talet vara lika aktuella idag som då? Hur kan en bok vara tidlös och varför kan böcker som är skrivna idag inte vara en klassiker? Vi kommer under det här temat arbeta med olika klassiker, läsa och bearbeta verk och skriva texter.

Innehåll

Arbetssätt - vad kommer vi att göra

 • Egen läsning
 • Gemensam läsning, läsförståelse
 • Skriva
 • Söka information
 • Diskussioner, boksamtal

 

Det betyder att du ska få lära dig

 • Hur definierar man begreppet klassiker?
 • Vilka författare och vilka verk räknas som klassiker?
 • Vad betyder dessa författare och verk för dagens litteratur?
 • Utveckla ditt skrivande.
 • Delta och dokumentera ett boksamtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Bedömning - Klassiker

Rubrik 1

--->
--->
--->
Läsförståelse
Läser skönlitteratur och sakprosatexter med...
Jag kan läsa min klassiker med flyt. flyt
Jag kan läsa min klassiker med gott flyt. gott flyt
Jag kan läsa min klassiker med mycket gott flyt. mycket gott flyt
Väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag som är ...
Jag använder olika sätt att läsa beroende på om jag tex läser min klassiker eller sökläser fakta om en författare. Det fungerar ganska bra. i huvudsak fungerande sätt
Jag använder olika sätt att läsa beroende på om jag tex läser min klassiker eller sökläser fakta om en författare. Det fungerar bra. ändamålsenligt sätt
Jag använder olika sätt att läsa beroende på om jag tex läser min klassiker eller sökläser fakta om en författare. Det fungerar bra och är effektivt. ändamålsenligt och effektivt sätt
Gör sammanfattningar av olika texters innehåll som är ...
Jag gör en enkel sammanfattning av min klassiker. enkla
Jag gör en utvecklad sammanfattning av min klassiker. utvecklade
Jag gör en välutvecklad sammanfattning av min klassiker. välutvecklade
Gör koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter med ...
Jag kan göra en viss koppling av min klassiker till tidsperioden den är skriven i eller andra texter jag läst. viss koppling
Jag kan göra en ganska bra koppling av min klassiker till tidsperioden den är skriven i eller andra texter jag läst. relativt god koppling
Jag kan göra en god koppling av min klassiker till tidsperioden den är skriven i eller andra texter jag läst. god koppling
visar läsförståelse som är ...
Jag förstår en del av min klassiker. grundläggande
Jag förstår det mesta av min klassiker. god
Jag förstår min klassiker. mycket god
...om budskap i olika verk som är ...
Jag förstår det tydligt framträdande budskapet i min klassiker tydligt framträdande
Jag förstår det tydligt framträdande budskapet eller det som kan läsas mellan raderna i min klassiker tydligt framträdande eller kan läsas mellan raderna
Jag förstår det tydligt framträdande budskapet, det som kan läsas mellan raderna eller är dolda i min klassiker tydligt framträdande, kan läsas mellan raderna eller är dolda
För resonemang om verkets koppling till upphovsmannen som är ...
Jag kan föra ett enkelt resonemang om kopplingen mellan författaren och klassikern. enkla
Jag kan föra ett utvecklat resonemang om kopplingen mellan författaren och klassikern. utvecklade
Jag kan föra ett utvecklat och rimligt resonemang om kopplingen mellan författaren och klassikern. utvecklade och nyanserade
Drar slutsatser om vad som påverkat texten historiskt och kulturellt som är ...
Jag kan med ett exempel dra en slutsats om vad som påverkat texten historiskt eller kulturellt. till viss del underbyggda
Jag kan med två eller fler exempel dra en slutsats om vad som påverkat texten historiskt eller kulturellt. relativt väl underbyggda
Jag kan med tre exempel dra en slutsats vad som påverkat texten historiskt eller kulturellt. väl underbyggda
Skrivregler
Skriver olika slags texter med ...
Jag varierar mitt språk lite grann. viss språklig variation
Jag varierar mitt språk. relativt god språklig variation
Jag varierar mitt språk på ett bra sätt. god språklig variation
... och en textbindning som är ...
Jag skriver enkla meningar. enkel
Jag skriver utvecklade meningar. utvecklad
Jag skriver välutvecklade meningar. välutvecklad
anpassar mitt skrivande...till texttyp, språkliga normer och strukturer ...
Jag kan anpassa det jag skriver till vilken typ av text det är. i huvudsak
Jag kan anpassa ganska väl det jag skriver till vilken typ av text det är. relativt väl
Jag kan anpassa väl det jag skriver till vilken typ av text det är. väl
Källor
Söker, välja och sammanställa information från ett ...
Jag kan hitta passande information till mitt författarporträtt från någon av de källor min lärare gett dig. avgränsat urval av källor
Jag kan hitta passande information till mitt författarporträtt från två eller fler av de källor min lärare gett dig. relativt varierat urval av källor
Jag kan hitta passande information till mitt författarporträtt från flera av de källor min lärare gett dig. varierat urval av källor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: