Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam och kristendomens inriktningar

Skapad 2018-11-05 10:34 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Fokus kommer att ligga på Islam men vi kommer även att ta upp kristendomens tre stora inriktningar samt källkritik.

Innehåll

Ni ska få lära er följande:

Kristendomens inriktningar

Islam

-Vilka de tre stora inriktningarna är, var i världen de dominerar samt när och hur de uppstod.


-Vad Luther protesterade emot.


- Påvens ställning idag och vad han tycker i några frågor.


-Skillnader mellan inriktningarna, t.ex kring synen på riter kring sakrament/mysterier

.

-Muhammed -  historia och betydelse


- De 5 Pelarna


- Koranen - likheter/skillnader med Bibeln


- De olika inriktiningarna shia och sunni


- Islam och samhället (kvinnosyn, sharia och fundamentalism


-Jämföra med kristendom

 

Utvärdering

Fredag v. 49, 7 december.

 

Sidor i Religionsboken

Kristendomens inriktningar

Islam

26 Intro - bakgrund

27-29 Romersk katolska kyrkan

30-33 Ortodoxa kyrkan

34-36 Protestantiska kyrkan.

174-177 Riter

44 Islams urkund

45-47 Centrala tankegångar - Muhammed, andra profeter, trosbekännelsen, domedagen, monoteism, gudssyn,

48 Centrala tankegångar i ett muslimskt liv - förebilden Muhammed, 5 pelare

66 Kvinnors inflytande, slöja

86-87 Islam historia - innan Muhammed, Muhammed, Islam sprider sig

88-89 Splittring shia och sunni.

90-92 Osmanska riket, wahabism, Turkiet, Iran. Sammanfattning av islams historia.

100-101 Översikt av världsreligionerna

140-141  Sharialagar

 

Centralt innehåll

-Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

 

-Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

 

-Huvuddragen i världsreligionernas historia.

-Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

-Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

-Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.Kunskapskrav

 

E – Religion

C - Religion

A - Religion

-Vilka de tre stora inriktningarna är, var i världen de dominerar samt när och hur de uppstod.


-Vad Luther protesterade emot.


- Påvens ställning idag och vad han tycker i några frågor.


-Muhammed -  historia och betydelse


- De 5 Pelarna

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kringcentrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

--Skillnader mellan inriktningarna, t.ex kring synen på riter kring sakrament/mysterier


- Koranen - likheter/skillnader med Bibeln


- De olika inriktiningarna shia och sunni


-Jämföra islammed kristendom


Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
- Påvens ställning idag och vad han tycker i några frågor.


- Islam och samhället (kvinnosyn, sharia och fundamentalism


-Jämföra med kristendom


Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.


Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt välunderbyggda resoneman


Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband medvälutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Undersöka olika källor

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett välfungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda

 

Uppgifter

  • Religionsprov - Islam och kristendomens inriktningar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: