Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Platsfördjupning Europa och Afrika åk 7 ht18

Skapad 2018-11-05 12:32 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
I detta område ska vi fördjupa oss i för er intressanta länder i Europa
Grundskola 7 – 9 Geografi
I detta område ska vi fördjupa oss olika intressanta länder i Europa och Afrika. Ni kommer att lottas till ett land i vardera världsdel och skriva en uppsats om dessa länders geografi, klimat, näringsliv osv. Ni ska jämföra länderna och dra slutsatser kring människors levnadsvillkor (hälsa, utbildning, ekonomi) mm. med hjälp av den insamlade faktan kring länderna.

Innehåll

Syfte

I detta avsnitt kommer ni få möjlighet att utveckla era förmågor att:

(se nedan)

Centralt innehåll

Detta görs för att skapa en förståelse för:

(se nedan)

Konkret innehåll

Ni ska hitta fakta om följande frågeställningar:

 • Vilka berg, hav, sjöar, öknar osv. ligger i eller vid landet?
 • Vilka länder/hav gränsar landet till?
 • Hur många invånare och hur många olika (stora) folkgrupper har landet och hur väl fungerar de tillsammans?
 • Hur är levnadsstandarden i landet? Ex. hur stor är arbetslösheten, fattigdomen, korruptionen, utbildningen, sjukvården?
 • Hur ser landets historia ut?
 • Är landet medlem i några unioner, som t.ex. EU eller NATO eller annan (vilken)...?
 • Vilka viktiga städer/områden finns i landet?
 • Olika typer av kartor på landet, och vad man kan få för information av dessa kartor?
 • Övrig fakta som kan vara intressant?
 • Hur är klimatet i landet, och varför är det så?
 • Vad lever människor av i landet (näringsliv, industrier, jordbruk m.m.)?

 

Tid

Vi kommer arbeta med detta v. 45 - v. 49

Redovisningsform

Detta kommer redovisas i form av:

Skriftlig inlämning där det är viktigt att du skriver med dina egna ord, och att du redovisar dina källor i en källförteckning.

Kunskapskrav

Jag vet att du kan när:

Du har lämnat in din uppsats, skriven med dina egna ord, där slutsatser är dragna och utvecklade, samt att en fungerande källförteckning finns med i ditt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Platsfördjupning Europa och Afrika

Når ännu inte målen
Når målen
Når målen väl
Når målen mycket väl
Undersöka omvärlden
 • Ge
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
Eleven har ännu inte tillräckliga kunskaper i att undersöka omvärlden
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Grundläggande namngeografi
 • Ge
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
 • Ge  E 9
 • Ge  A 9
Eleverna har ännu inte grundläggande kunskaper inom namngeografi.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: