Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan och naturen

Skapad 2018-11-05 13:10 i Gärdesskolan Stockholm Grundskolor
Dessa två teman har mycket gemensamt! Det första temat handlar om produktion, handel och transporter av alla de varor och tjänster som produceras. Vi kommer att titta på hur näringslivet skiljer sig åt mellan olika länder, främst ska vi se på skillnaden mellan fattiga och rika länder. Därefter kommer vi studera varför en industri eller ett företag ligger där det ligger. Slutligen ska vi titta på handel och transport av alla de varor och tjänster som vi efterfrågar. Det andra temat handlar om de olika livsvillkor som finns i olika delar av världen. Vi tittar på olika sätt att dela in världens länder i grupper baserat på ekonomi och levnadsstandard. Därefter studerar vi begreppet sårbarhet.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vi fortsätter höstterminens SO-undervisning med geografi. Historiekunskaperna om industriella revolutionen går över till hur dagens produktion och handel ser ut. Aldrig tidigare i historien har människan producerat och konsumerat som vi gör idag. Överallt ser vi saker som är tillverkade men varifrån kommer allt ursprungligen? Det vill säga vilka råvaror krävs och hur påverkar detta naturen? Hur mycket klarar jorden av för att vi ska leva som vi gör? Det här temat handlar om produktion, handel och transporter av alla de varor och tjänster som produceras. Vi kommer att titta på hur näringslivet skiljer sig åt mellan olika länder och hur det påverkar ländernas förutsättningar. Därefter kommer vi studera varför en industri eller ett företag ligger där det ligger. Slutligen ska vi titta på handel och transport av alla de varor och tjänster som vi efterfrågar.

Innehåll

Undervisning

Undervisningen kommer innehålla genomgångar, diskussioner, gruppuppgifter, enskilda uppgifter, fältstudier samt film.

Bedömning

Bedömningen kommer att göras fortlöpande i det dagliga arbetet under lektionstid, med både skriftliga arbetsuppgifter och diskussionsuppgifter. 

Följande förmågor bedöms under arbetets gång och i dina uppgifter.

Analysförmåga. (Att beskriva orsaker och konsekvenser, se samband, växla mellan olika perspektiv, jämföra likheter och skillnader, jämföra för- och nackdelar.

Kommunikativ förmåga. (Att samtala, diskutera, presentera, motivera, uttrycka egna åsikter, framföra och bemöta argument)

Begreppslig förmåga (Att kunna förstå och använda begrepp kopplade till temat)

 

Efter det här momentet bör du känna till följande:

·         Förstå skillnad på produktion av varor och tjänster.

·         Känna till de olika näringsgrenarna.

·         Känna till industriers och företags olika lokaliseringsfaktorer.

·         Känna till olika former av transport och kommunikation.

·         Känna till viktiga begrepp

·         Olika former av energi

 

·         Europa – ekonomi, utveckling och befolkning

 

Uppgifter

 • Produktionsmönster

 • Produktionsmönster

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Geografi, tema "Produktion, handel och transporter".

E
C
A
Geografiska begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Mönster för handel och kommunikation
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation
Mönster för handel och kommunikation
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Fältstudier
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Hållbarhetsfrågor
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Namn och läge
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: