Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotosyntensen - Från frö till frö

Skapad 2018-11-05 13:34 i Fyllingeskolan Halmstad
Vi följer en växts hela livscykel från frö till frö
Grundskola 4 – 6 Biologi
Hur är det möjligt att det lilla lilla fröet kan bli ett stort träd eller en vacker blomma. Vad krävs för att göra det möjligt. Under arbetet kommer vi studera växters livscyklar och dess förutsättningar för att kunna gro.

Innehåll

Förmågor och kunskaper att utveckla:

I detta arbetsområde får du möjlighet att utveckla:

 • förmågan att beskriva vad en planta behöver för att leva och ge exempel på ekosystemtjänster som växter står för
 • förmågan att beskriva fröers och plantors utseende och ge exempel på växters anpassningar för att leva och föröka sig
 • förmågan att diskutera vad vetenskapliga upptäckter som rör växter haft för påverkan på människans livsvillkor och syn på naturen.

 

När vi arbetat klart ska du:

 • ha kunskap om fotosyntesen 
 • ha kunskap om de olika stadierna i en växts livscykel.
 • kunna förklara och beskriva olika begrepp såsom t ex frö, frukt, pollinering

 

 

 

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer under arbetsområdets gång att:

 • undersöka fröers utseende och en blommas olika delar
 • systematiskt undersöka fröers förmåga att gro och vad plantor behöver för att föröka sig
 • undersöka och diskutera varför växter växer och var materien att växa av kommer ifrån
 • läsa, undersöka och diskutera hur blommor pollineras och vilken roll t ex bin spelar för detta
 • se film kring fotosyntesen
 • du kommer med hjälp av bilder skriva en förklarande text som beskriver livscykeln på ett frö.

Begrepp:

organism

fotosyntes

förbränning

nedbrytning

ståndare 

pistill

pollinering

spor

ekosystem

livscyklar 

klorofyll

energigivare

energitagare

Bedömning:

Det som kommer bedömas är hur du:

 • beskriver och förklarar fotosyntesen
 • förklarar hur fröet gror, på vilket sätt plantan växer med hjälp av fotosyntesen och vilken betydelse blomman har för förökning
 • beskriver fröers, plantors och blommors utseende
 • beskriver och förklarar olika begrepp inom arbetsområdet

 

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång genom att du berättar, beskriva och förklarar både skriftligt och muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: