Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema händer

Skapad 2018-11-05 13:58 i Centrala Förskolan Myrstacken Rättvik
Förskola
Vi på Myran kommer under hösten och våren jobba med tema händer.

Innehåll

Nuläge

Hur ser det ut just nu? Vilka behov ser vi i den aktuella barngruppen? 

Vi är en barngrupp 2-4 år där vi sett att vi bland annat behöver träna på finmotoriken.

Mål

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att bli medvetna om sina händer, vad händerna kan göra.

 

Syfte 

Varför ska dessa mål nås? Varför har vi valt aktiviteten??

Vi får in temat i leken och den vardagliga verksamheten

Genomförande 

Hur ska vi jobba:

På samling - räknar, sjunger, gör ramsor, tecken som stöd

I verkstan - Handtryck, rita av handen, klipper, ritar, målar, degar, pärlar, väver, sykort, vattenlek, moonsand, fingerfärg

I leken - olika byggmaterial lego, mosaik i plast och trä, kappla, magneter, spel, pussel

I hallen - Av och påklädning

Lunch - Äta med bestick, dela maten

Vi får även in mycket i språklek, mattelek och rörelselek.

Begrepp/ord som ska användas i de olika aktiviteterna

 • Handflata, handlov
 • Fingrar, naglar
 • Stor, större, liten, mindre
 • Räkneord
 • Tumme, pekfinger, långfinger, ringfinger, lillfinger
 • Känsel ex. varm, len, kall, hård, mjuk, vass, trubbig, kladdig, torr, våt o.s.v.

Avslutande

 • Vad kan du göra med dina händer?
 • Vad heter handens olika delar?
 • Hur många händer/fingrar, naglar har du?

 

Dokumentation    

Hur dokumenterar vi? Vad behöver vi få med i dokumentationen? På förskolenivå, avdelningsnivå, gruppnivå? och barnnivå? 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Hur utvärderar målen och syfte samt hur väl aktiviteten fungerat?

Vid varje reflektionstid

Ansvar

Vilket ansvar har vem? 

Arbetslaget

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: