Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling / språkutmaning

Skapad 2018-11-05 14:12 i Kristallen Hedemora
Förskola
Att aktivt arbeta med språkutvecklingen är en av förskolans viktiga uppgifter . Vi kommer under läsåret att arbeta med språket på ett medvetet , strukturerat ,stimulerande och roligt sätt då ett bra språk underlättar social kompetens och samspel i alla vardagssituationer.

Innehåll

Syfte/ mål :

* Stimulera , utveckla ,stärka och utmana barnens språkutveckling på ett roligt och lekfullt sätt. Barnen ska få en så bra språkutveckling som möjligt utifrån sina egna behov.

* Barnen ska utveckla sitt språk så de känner trygghet i att kunna kommunicera och förmedla sina tankar och behov.

* Att bygga på barnens språkglädje och därmed öka barnens språkförmåga och ordförråd.

 

Metod :

* Vi använder oss av sång , musik , rörelsesånger ,rim och ramsor , sagopåsar , flanosagor , sagoböcker , språklekar och dagliga samtal.

* Vi arbetar aktivt med turtagning så varje barn får talutrymme och blir utmanad efter sitt behov.

* Vi utformar miljön så den är språkstimulerande.

 

Dokumentation:

Vi kommer att följa barnens utveckling genom olika dokumentationer.

* Lärloggar med foton på Unicum.

* Pedagogiska dokumentationer av aktiviteter med reflektioner.

* Anteckningar

 Uppföljning/Utvärdering

* Kontinuerlig utvärdering på våra veckoplaneringar då vi diskuterar och reflekterar hur vi går vidare. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: