Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kreslopp

Skapad 2018-11-05 14:43 i Källbyängars förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi har fått i uppgift att jobba med kretslopp och har valt vattnets kretslopp. Tanken om att vi dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde en gång i tiden lockade oss att välja just detta område, dels för att det är fantastiskt hur allt går runt men också för att vi tror att barnen kommer tycka att det är spännande.

Innehåll

Nuläge

Vad vet barnen om vatten?

Vi ställde några frågor till barnen om vatten och skrev ner deras svar.

Frågor:

Var finns vatten?

Vad kan man ha vatten till?

Varför är vatten bra?

Vad händer om vi inte har vatten?

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Lpfö98, rev 2016).

 

Konkretiserade mål

Vi vill jobba med vattnets kretslopp för att skapa förståelse för hur allt hänger ihop och hur viktigt det är att vi tar hand om vår miljö.

Vi vill ge barnen insikt i att vatten finns i olika form så som is (fast), ånga (gas), vatten (flytande).

Vi vill ge barnen förståelse för begrepp som:

kretslopp, is, vattenånga, avdunstning, kondens, fast, flytande, moln, nederbörd, snö, hagel, imma, gas, väte, syre, stelna, volym, vikt, tid, antal, atomer

 

Metod/aktivitet- Hur ska vi jobba för att uppnå målen

Vi kommer att jobba med olika experiment, sagor, film, foton, lekar, bild och form, samtal, och upplevleser för att nå våra mål.

 

Utvärderingsmetod

Vi kommer att jobba med dokumentationer, samtal och observationer för att få syn på vad barnen snappat upp.

Utvärdering kommer att ske kontinuerligt med större avstämningar inlagda under februari och maj månad.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: