Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1, talen 0-100

Skapad 2018-11-05 14:49 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi använder oss av läromedlet Favorit Matematik.
Grundskola 1 Matematik
Matematik är roligt! Tillsammans arbetar vi och upptäcker livet i Mattelandet.

Innehåll

Till dig som elev:

Som du vet finns matematik överallt runt omkring oss, i skolan, där hemma, i affären, på tv, i tidningar, i spel, på datorn osv.
Matematik är spännande och roligt! Häng med och lär tillsammans med oss alla!

Mål

Du ska kunna:

 • talen 0 - 100
 • att använda begreppen tal, siffra, fler, färre, lika många, mindre än och större än
 • uppdelning av talen 2 till 20
 • problemlösning
 • sambandet mellan addition och subtraktion
 • subtrahera och kontrollera
 • mäta - hur mycket är en centimeter?
 • geometriska objekt
 • punkt, linje och sträcka
 • symmetri
 • hela tiotal
 • ental och tiotal
 • jämna och udda tal
 • datalogiskt tänkande, symboler i instruktioner

Arbetssätt

Vi arbetar tillsammans i klassen för att du ska utveckla ditt matematiska tänkande.

 • Du kommer att få arbeta enskilt, parvis och i grupp med olika typer av matteuppgifter.
 • Du kommer att få använda dig av pedagogiska program på iPaden.
 • Du kommer att få spela olika matematikspel.
 • Du kommer att få träna dig på att förklara hur du tänker när du löser uppgifter.
 • Du kommer att få använda dig av olika laborativa material, t ex tallinjer, pengar, centikuber, etc.

Redovisningsform

Under arbetets gång ska du redovisa det du lärt dig genom att göra matriser, delta i diskussioner och praktiskt visa hur du löser uppgifter.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • använda talen 0 - 100
 • använda begreppen tal, siffra, fler, färre, lika många, mindre än och större än
 • kunna dela upp talen 2-20
 • kunna lösa en problemuppgift
 • kunna se sambandet mellan addition och subtraktion
 • kunna subtrahera och kontrollera
 • kunna mäta och veta hur mycket 1 centimeter är
 • kunna namnge de geometriska objekten
 • kunna namnge vad som är punkt, linje och sträcka
 • kunna förstå vad symmetri är
 • kunna heltal, tiotal och ental
 • kunna jämna och udda tal
 • använda sig av datalogiskt tänkande

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: