Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växters liv

Skapad 2018-11-05 15:07 i Simrislundsskolan Simrishamn
Liv åk 6
Grundskola 6 Biologi
Vi ska lära oss vad liv är, hur djur och växter ordnas av oss människor, vad som är typiskt för det som lever. Hur djuren är anpassade till den miljö de lever i.

Innehåll

Mål:

Du ska lära dig:
- vad som är gemensamt för levande organismer
- hur olika livsformer delas in och fungerar
- hur fotosyntesen och cellandning fungerar
- hur olika celler ser ut
- hur man undersöker organismer med lupp och mikroskop
- hur djuren är anpassade till den miljö de lever i

Genomförande:

Du kommer att få:

-läsa faktatexter i gleerups biologi.

-Beskriva ett djur.

-Skriva om olika växter.

-Undersöka organismer med lupp och mikroskop.

-Gå på en promenad för att leta efter hösttecken.

-Tillägna dig kunskaper vid genomgångar.

-Arbeta med repetitionsfrågor

-Titta på UR:s filmserie "tax och tass" samt olika youtube-klipp som rör arbetsområdet.

Bedömning:

Skriftligt prov i januari, 2019
Lektionsaktiviteter, övningar och diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kunskapsmatris för arbetsområdet

Använda biologins begrepp, modeller och teorier

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fotosyntesen
Eleven har grundläggande kunskaper om vad fotosyntesen är och hur den fungerar.
Eleven har utvecklade kunskaper om vad fotosyntesen är och hur den fungerar.
Eleven har välutvecklade kunskaper om vad fotosyntesen är och hur den fungerar.
Cellandning
Eleven har grundläggande kunskaper om vad cellandning är och hur den fungerar.
Eleven har utvecklade kunskaper om vad cellandning är och hur den fungerar.
Eleven har välutvecklade kunskaper om vad cellandning är och hur den fungerar.
Organismers anpassningar till sin livsmiljö
Eleven har grundläggande kunskaper om vad levande organismer är hur växter och djur anpassar sig till sin miljö.
Eleven har utvecklade kunskaper om vad levande organismer är hur växter och djur anpassar sig till sin miljö.
Eleven har välutvecklade kunskaper om vad levande organismer är hur växter och djur anpassar sig till sin miljö.
Dokumentation och undersökningar
När vi har undersöker växter och andra organismer dokumenterar du på ett grundläggande sätt.
När vi undersöker växter och andra organismer dokumenterar du på ett utvecklat sätt.
När vi undersöker växter och andra organismer dokumenterar du på ett välutvecklat sätt.
Naturen som resurs och människans påverkan
Du visar grundläggande kunskaper om hur människan påverkar naturen samt använder densamma som resurs.
Du visar utvecklade kunskaper om hur människan påverkar naturen samt använder densamma som resurs.
Du visar välutvecklade kunskaper om hur människan påverkar naturen samt använder densamma som resurs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: