Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd och räknesätt

Skapad 2018-11-05 15:37 i Bruksskolan Munkedal
Grundskola 4 Matematik
Hur mäter man längden på något? Vilka enheter kan man använda? Hur växlar man mellan olika enheter och vad är egentligen rimligt? Hur använder vi addition och subtraktion när vi räknar med längd?

Innehåll

Under kommande veckor kommer du få jobba med matematikområdet längd och räknesätt. Du kommer att få arbeta i din matematikbok både enskilt och i grupp. Du kommer också få göra fältundersökningar och laborationer samt skapa och formulera egna problemlösningar.

Du kommer att få lära dig att:

 • jämföra och mäta längd
 • välja och byta längdenheter
 • addera och subtrahera på olika sätt
 • känna igen händelser som leder till addition och subtraktion
 • välja lämplig metod vid problemlösning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Längd och räknesätt

Nivå 1
Nivå 2
Längd
Jag kan mäta ett föremål i meter, decimeter, centimeter och millimeter.
Jag kan mäta ett föremål i meter, decimeter, centimeter och millimeter och kan omvandla mellan dessa olika längdenheter.
Rimlighet
Jag kan göra rimliga uppskattningar om olika föremåls längd där storleken skiljer sig mycket.
Jag kan göra rimliga uppskattningar om föremåls längd med större precision.
Begrepp
Jag kan avgöra skillnaden mellan begreppen Linje, Stråle och Sträcka.
Jag kan avgöra skillnaden mellan Linje, Stråle och Sträcka samt förklara med egna ord vad som kännetecknar de olika.
Beräkningar och samband
Jag kan göra beräkningar av låga tal i addition och subtraktion samt upptäcka samband mellan olika tal.
Jag kan göra beräkningar av låga och höga tal i addition och subtraktion samt upptäcka samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: