Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hkk åk 2

Skapad 2018-11-05 15:46 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Kunskaper om konsumentfrågor i hemmet: Kunskapskrav: Du ska kunna planera och tillaga en enkel tillrättning. Du ska kunna hantera och lösa praktiska situationer i hemmet. Du ska kunna göra val utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Grundskola 1 – 3 Hem- och konsumentkunskap

Kan du följa ett recept?

Kan du avgöra om ett val av livsmedel är bra eller dåligt för miljön och motivera varför?

Kan du komponera ihop en nyttig måltid? Kan du skilja på information och reklam? Kan du ge förslag på hur man kan återanvända använda saker?

Innehåll

Kunskapskrav:

 

Du ska kunna planera och tillaga en enkel rätt.

Du ska kunna hantera och lösa praktiska situationer i hemmet.

Du ska kunna göra val utifrån perspektivet hälsa och miljö/hållbar utveckling.

Du ska kunna skilja på information och reklam.

 

Träningsuppgifter och utvärderingsuppgifter:


Du kommer att få repetera det du lärde dig i åk 1 om redskap (bakform, slev osv), teknisk utrustning (ugn,visp osv )och begrepp (  dl, tsk, smet, grädda osv.)

Du kommer att få öva på att följa ett recept.

Du kommer att få sortera bilder med information och reklam.

Du kommer att få skriva meningar med syfte att informera och med syfte att påverka till köp.

Du kommer att få lära dig ytterligare om miljömärkning och miljövänliga val (närodlat, undvik onödiga förpackningar osv) i form av diskussioner och sorteringsövningar.

Du kommer att få lära dig om vad som är en näringsriktig kost och vad som är mindre hälsosamma val. Vi lär oss om proteiner, kolhydrater, fett och vitaminer.

Du kommer att få komponera en näringsriktig frukost och ett nyttigt mellanmål samt baka bröd.

Du kommer att få öva dig i att i grupp få argumentera för vissa produkter utifrån hälso- och miljöperspektiv.

 

Hur tränar vi förmågorna?

 Du kommer att få öva dig i  att föra ett resonemang utifrån dina sorteringsövningar och få kamratrespons på det.

Vi kommer att öva gemensamt i klassen på att förklara miljömässiga och hälsomässiga fördelar då vi jobbar med kost, livsmedel, transporter och kläder.
     

     

Bedömning

Du kommer att bedömas på två nivåer; godtagbara kunskaper och mer än godtagbara kunskaper. Exempel på godtagbara kunskaper är att du kan avgöra om en måltid är hälsosam eller inte, om en produkt är miljövänlig eller inte. Exempel på mer än godtagbara kunskaper är när du kan utveckla VARFÖR något är nyttigt, miljövänligt alternativ osv. I ämnet  jobbar du med att lösa problem, reflektera, välja redskap och metoder, kritiskt granska, samarbeta samt att ta ansvar för det egna lärandet. Hur pass väl du utvecklar de förmågorna ligger till grund för bedömningen.

      Kan du följa ett enkelt recept?
      Kan du skilja på information och reklam?
      Kan du göra val utifrån ett miljöperspektiv?
      Kan du göra val utifrån ett hälsoperspektiv?
      Kan du tillreda en enkel rätt?

Mer än godtagbara kunskaper:Du kan resonera kring/ motivera dina val.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 6
 • Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
  Hkk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: