Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stencilering och rutnätsförstoring

Skapad 2018-11-05 15:58 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Vi gör vår egen form av graffiti både i datorn och för hand, som är en variant av stencilering. Vi gör om en vald bild till svart-vitt och jobbar med kontraster. Vi tittar närmre på hur hjärnan kan luras att "se" detaljer som inte finns, hur vi "läser in" linjer och figurer med hjälp av omkringliggande mönster. Du ökar din förmåga att skapa bilder med datorn och för hand, och att få fram något du vill säga med hjälp av bilder.
Grundskola 7 – 9 Bild
Stencilering är en form av konst som en del graffitikonstnärer använder sig av. Här ska vi använda datorn som verktyg. Rutnätsförstoringar är ett sätt att förstora bilder utan att använda digitala verktyg. Det är ett sätt som många konstnärer använder sig av när de ska avbilda något.

Innehåll

Läroplanen

Förmågor
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
Centralt Innehåll
  • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. 
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
Syfte
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
 • Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Matriser

Bl
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Bild

Förmågan att:

 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Stencilering
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Förmågan att:

 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Stencilering
Når inte kunskaps kraven
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Rutnätsförstoring
Når inte kunskaps kraven
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Förmågan att:

 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
rutnätsförstoring
Når inte kunskapskraven
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
rutnätsförstoring
Når inte kunskapskraven
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Stencilering
Når inte kunskapskraven
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Stencilering
Når inte kunskapskraven
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
rutnätsförstoring
Når inte kunskapskraven
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Förmågan att:

 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Stencilering
Når inte kunskapskraven
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
rutnätsförstoring
Når inte kunskapskraven
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Stencilering
Når inte kunskapskraven
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: