Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget och ryska revolutionen

Skapad 2018-11-05 16:30 i Gylle skola Borlänge
Första världskriget och ryska revolutionen
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer under vecka 45 - 47 att arbeta med första världskriget och ryska revolutionen. Under arbetsområdet kommer vi arbeta med orsakerna, händelseförloppet och konsekvenserna.

Innehåll

Tidsplan

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet mellan veckorna 45 - 47. 

Arbetssätt

Muntliga lärargenomgångar, filmer, bilder och digitalt material. 

Du kommer att få arbeta med instuderingsfrågor, arbetsblad, skrivuppgifter och diskussionsuppgifter under lektionstid. 

Materialet utgår i huvudsak från Levande Historia 9, s. 304 - 326.

Innan provet kommer du även få en checklista över vad det är du behöver kunna inför provet både i pappersformat och här på unikum. Föreläsningar och studiematerial läggs också ut här kontinuerligt. 

Bedömning och betygssättning 

Prov tisdag v 47 (20 november): 9D, 9E, 9F, 9G

Deltagande och visad kunskap på lektionstid tas också med i bedömningen tillsammans med skriftliga inlämningsuppgifter. 

Uppgifter

 • Genomgångar på internet

 • Första världskriget - Bakomliggande orsaker

 • Första världskriget - Händelseförloppet

 • Första världskriget - Konsekvenser

 • Ryska revolutionen

 • Första världskriget - Instuderingsfrågor

 • Inför provet - Första världskriget & ryska revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömningsmatris Historia

E
C
A
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av tiden
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Använda historiska begrepp, analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: