Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Individ och samhälle

Skapad 2018-11-05 17:00 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Gymnasiesärskola Språk och kommunikation, SPR Individ och samhälle, INI
Två spännande arbetsområden. 1.Lär om olika yrken och vad som är kännetecknande för dem. 2.Upptäck närområdet och vad skyltar berättar.

Innehåll

 

Pedagogisk planering

 

Pedagogisk planering med delar ur centralt innehåll för individ och samhälle, språk och kommunikation.

 

Under höstterminen 2018 och delar av vårterminen kommer klassen att arbeta tematiskt med att lära om olika yrken och yrkesområden. Arbetssättet/undervisningen har både en sociokulturell och en individuell inriktning  meningen med metoderna är att de ska komplettera varandra för att ge eleverna flera möjligheter till inlärning och befästande av kunskaper.

När eleverna arbetar och lär av varandra är smartboarden ett centralt verktyg som används. Undervisningsmaterialet/lektionerna är utarbetade och anpassade för elevgruppen som har både läsande och icke läsande elever. I de individuella uppgifterna arbetar eleverna enskilt med samma material/tema men i skilda varianter. Detta beroende på deras förkunskaper.

 I den pedagogiska planeringen ingår att vi ser en serie med UR-filmer ”Smutsiga jobb” vilka beskriver olika yrken. Filmerna har teckenspråkstolkning och tillsammans går vi igenom vad vi ser och via bildstöd och tecken lär eleverna sig känna igen de yrken som filmerna beskriver. Under vårterminen kommer eleverna att följa ytterligare en UR-satsning om yrkesgrupper som arbetar på natten.Studiebesök inom några av de studerade yrkesområdena planeras under vårterminen.

 

Andra delar inom INI-området

 

Under läsåret får eleverna vid ett par tillfällen i veckan gå stadsorientering. Under utevistelser kommer gruppen att öva sina logografiska kunskaper. De får en ”karta” ett papper med bilder att orientera sig efter. När de hittar kännetecknet markerar eleven med att kryssa i en ruta. Tillsammans pratar vi om vad vi ser och vad skyltar i verkligheten betyder.

 

Varje vecka ser gruppen Lilla Aktuellt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika yrkesområden och vad de bidrar med.
  INI  -
 • Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.
  INI  -
 • Orientering i närmiljön med hjälp av kännetecken i omgivningen och enkla vägbeskrivningar.
  INI  -
 • Hemortens eller närområdets historia. Vad platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta.
  INI  -
 • Information från olika källor, till exempel skyltar som visar på öppettider, övergångsställe och järnvägsstation.
  SPR  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: