Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hela världen och kartan.

Skapad 2018-11-05 18:59 i Backa skola Tanum
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Nu ska du få träna på hur man tolkar och läser på en karta. Du ska få lära dig om våra sju världsdelar och de stora haven. Vi kommer också ta reda på hur människor bor och lever på olika platser på vår jord. Vi kommer även fortsätta vårt arbete med människors lika värde och barnens rättigheter.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • vad de sju världsdelarna och de tre stora haven heter. 
 • peka ut var världsdelarna, haven och några andra för dig viktiga platser och länder ligger på en karta. 
 • vad de fyra väderstrecken heter. 
 • några karttecken. 
 • ge exempel på barnens rättigheter (barnkonventionen). 
 • ge exempel på mänskliga rättigheter. 

 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du ska få visa dina kunskaper genom att:

 • du kan svara på frågor och göra arbetsuppgifter som bygger på faktatexterna om kartan, världsdelarna och världshaven.
 • du kan berätta för din lärare och dina klasskamrater om det du har lärt dig.
 • du kan berätta för dina klasskamrater och din lärare om människors lika värde, något om mänskliga rättigheter och barnens rättigheter (barnkonventionen).
 • du är aktiv och deltar i samtal och diskussioner under lektionerna. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer få:

 • läsa i läroboken om kartan, världsdelarna, stora haven och svara på frågor på arbetsblad.
 • se på filmer om människor i olika länder och världsdelar. 
 • rita och måla flaggor från olika länder och ta reda på i vilken världsdel som de ligger. 
 • rita och måla kartor där du använder några karttecken och färger som visar vad det är för mark som tex skog, berg eller odlad mark mm.
 • se på film om alla människors lika värde och mänskliga rättigheter och barnkonventionen om barnens rättigheter som har beslutats av FN. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: