Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges landskap

Skapad 2018-11-05 19:03 i Långsjöskolan Norrtälje
Sveriges landskap
Grundskola 4 Geografi
I Sverige finns mycket att upptäcka, och massor av spännande platser. Du ska under detta arbetsområde få kunskap om vårt land. Vi kommer att studera landskapen, berg och vatten.

Innehåll

Syfte

Du ska få kunskap om alla landskap i Sverige, vad de heter, var de ligger och vad som kännetecknar dem.

Mål för eleven

 • Kunna namn på Sveriges landskap samt några orter, berg och vatten.
 • Kunna läsa faktatexter och använvända digitala verktyg.
 • Kunna skriva en faktatext om ett landskap.
 • Kunna berätta muntligt om en plats du varit på i Sverige.

 

Så här arbetar vi för att nå målen

 • Göra gemensamma och individuella kartövningar med hjälp av kartboken.
 • Träna namngeografi med hjälp av spel, pussel och Seterra ( verktygsapp)
 • Läsa olika texter om landskapen.
 • Titta på undervisningsfilmer om Sverige.
 • Arbeta med Ipad och dator.

 

Så här visar du att du nått målen

 • Visa att du kan slå upp en geogafisk plats med hjälp av registret i kartboken samt redogöra för färger och de vanligaste karttecknen.
 • Visa att du känner Sveriges namngeografi, t ex landsdelarna, landskapen, några sjöar, berg och städer samt vatten.
 • Visa att du kan skriva faktatexter om Sverige.
 • Visa att du kan beskriva en plats i Sverige där du varit, hur det ser ut, vad man arbetar med mm

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge

Matriser

Ge
Sverige åk 4

Sverige

.
Eleven når inte kunskapskraven ännu.
Namngeografi
Du kan placera ut ett fåtal landskap, städer, vatten i Sverige på kartan.
Du kan placera ett flertal landskap, städer och vatten på kartan.
Du har grundläggande kunskap om Sveriges namngeografi när det gäller landskap, städer och vatten på kartan.
Karta
Du vet att kartan är en förminskning av verkligheten.
Du kan använda kartan för att hitta städer, vatten etc.
Landskapstyper
Du kan någon av våra landskapstyper i Sverige.
Du kan fyra olika landskapstyper
Du kan fyra lanskapstyper samt ge exempel på landskap som tillhör dessa typer.
Naturresurser
Du kan några av de naturresurser vi har i Sverige.
Du kan några av våra naturresurser och på vilket sätt de är till nytta för oss.
Du kan nämna flera av våra naturresurser och kan detaljerat beskriva olika sätt vi har nytta av dem.
Jämförelser
Du kan nämna någon likhet eller skillnad mellan två olika landskap.
Du kan nämna någon likhet och skillnad mellan två olika landskap.
Du kan nämna flera likheter och skillnader mellan två olika landskap.
Berätta om en plats du varit på
Du kan berätta ett fåtal fakta om en valfri plats du varit på.
Du kan berätta ett flertal fakta om en plats du varit på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: