Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i skolan

Skapad 2018-11-05 19:16 i St Mellby skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola F – 3 Svenska Teknik
Teknik finns överallt runtomkring oss. Vi använder teknik varje dag utan att vi tänker på det. Nu ska vi titta närmare på tekniken i som vi möter i skolan. Vi kommer även att lära oss lite om hur tekniken utvecklats under århundraden, fundera över hur det kommer att se ut i framtiden samt göra experiment, enkla konstruktioner och undersökningar.

Innehåll

Arbetsområde:

Teknik i skolan

"Vilken teknik finns i skolan? Nästan allt som finns i skolan är teknik eller åtminstone beroende av teknik."

 

Nu kommer vi lära oss om den teknik som vi har i skolan. Allt från kulspetspennor till datorer till häftapparater förklaras. Även skolgårdens, idrottshallens och slöjdsalens inredning och redskap visas och förklaras.  Vi kommer även att titta lite närmare på lekplatsen och koppla detta till teknik.

Konkreta mål:

Du ska:

- kunna berätta hur några vardagliga föremål i skolan är uppbyggda 

-kunna berätta hur några vardagliga föremål i skolan har förändrats över tid

- kunna några enkla ord och begrepp för att tala om tekniska lösningar

- kunna genomföra en enkel undersökning genom arbetsmetoden "hypotes-genomförande-utvärdering"

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

-berätta om hur vardagliga föremål är uppbyggda samt hur de förändrats

-delta i diskussioner

-delta i olika arbetsuppgifter

- delta i olika undersökningar och utarbeta olika lösningar på problemen

 

Undervisning:

Vi kommer att lära oss detta genom att:

-läsa olika sorters texter 

-titta på filmer

-diskutera i klassen

-genomföra olika undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6

Matriser

Sv Tk
Teknik i skolan

Tekniska lösningar och arbetssätt

Förmåga att undersöka några vardagliga föremål
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Förmågan att arbeta med egna konstruktioner
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du genomför konstruktioner och prövar möjliga idéer till lösningar.
Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk  1-3
Du använder enkla ord och begrepp vid samtal.
Förmågan att dokumentera arbetet
 • Tk  1-3
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan resonera om hur och varför några vardagliga föremål har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: