Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling HT 18

Skapad 2018-11-05 19:40 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk Geografi Svenska
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden, så att en hållbar utveckling blir möjlig

Innehåll

 

MÅL

 

 •  Lgr11 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv

Geografi

 

 • Värdera lösningar på olika miljö och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Svenska
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord bild och ljud samspelar.

 • Argumentera i olika samtals situationer och beslutsprocesser

 

 

 

Centralt innehåll

 

 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, tillexempel olika tillgång på utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. 

 

 

 

 

 

Undervisning – Så här gör vi

 

Du kommer att utgå från filmer om hållbar utveckling, boken Jordens Resurser, klipp och gapminder för att kunna samtala, argumentera och skriva om frågor som rör  koldioxid utsläpp, livslängd, utbildning och energianvändning.  Du kommer att träna din förmåga att resonera kring frågor kring hur val och prioriteringar i vardagen påverkar miljö och klimat. Du kommer att utveckla din förmåga att skriva sakprosatexter, artiklar och argumenterande texter utifrån frågor som rör ojämna levnadsvillkor, naturresurser och orsaker till att förhållandena i världen ser ut som de gör och hur vi kan påverka och förändra genom att ta kloka beslut i vardagen.

 

 

 

 

 

 

Du visar din förmåga att:

 

 • Värdera lösningar på olika miljö och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling genom att resonera muntligt och skriftligt kring frågor som rör hållbar utveckling.

   

 • Värdera lösningar på olika miljö och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling genom att muntligt och skriftligt resonera kring frågor som rörorsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.

 

 • Använda geografianpassade ord och begrepp genom begrepps test och genom att använda begrepp när du läser, skriver och resonerar.

 

 • Argumentera genom att muntligt/ skriftligt argumentera för hur vi i vardagen kan välja och prioritera på ett för miljön klokt sätt

 

 • Skriva olika typer av texter genom att skriva sakprosa texter, argumenterande texter och resonerande texter som rör hållbar utveckling.

 

 

 

Begrepp: hållbar, resurser, koldioxid, klimat, sociala frågor, ekologisk, miljövänlig, material, kemikalier, återvinningsbar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv Ge SvA
Hållbar utveckling HT 18

Jag håller på att lära mig
Novis
Gesäll
Mästare
Jag...
resonerar om olika frågor som rör hållbar utveckling Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
behöver stöd för att berätta fakta som hör till uppgiften och hålla fokus
… berättar fakta som jag ger exempel på
… berättar flera fakta som jag ger exempel på och berättar om orsaker till och konsekvenser av. (varför, hur, när, var)
…berättar flera fakta som jag ger exempel på och berättar om orsaker till och konsekvenser av. varför, hur, när och gör kopplingar till egna erfarenheter använder sambandsord (och, eftersom, därför att, vilket dessutom, å ena sidan – å andra sidan)
Jag...
för resonemang om orsaker och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
behöver stöd för att berätta fakta som hör till uppgiften och hålla fokus
… berättar fakta som jag ger exempel på
… berättar flera fakta som jag ger exempel på och berättar om orsaker till och konsekvenser av. (varför, hur, när, var)
…berättar flera fakta som jag ger exempel på och berättar om orsaker till och konsekvenser av. varför, hur, när och gör kopplingar till egna erfarenheter använder sambandsord (och, eftersom, därför att, vilket dessutom, å ena sidan – å andra sidan)
Jag
använder geografibegrepp när jag resonerar Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
... behöver bli påmind för att använda begrepp när jag samtalar och skriver
..använder några av begreppen när jag samtalar och skriver
..använder ofta flera begrepp när jag samtalar och skriver
..använder begreppen naturligt i rätt sammanhang när jag samtalar och skriver
Jag...
argumenterar för kloka val i vardagen Dessutom kan eleven förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.
..behöver stöd för att föra fram argument för mina åsikter.
… presenterar mina tankegångar och förtydligar mina åsikter (tes) med något argument
… presenterar mina tankegångar och förtydligar mina åsikter (tes) med flera argument
… presenterar mina tankegångar och förtydligar åsikter (tes) med flera argument och något motargument
Jag...
skriver olika typer av texter Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
…behöver stöd för att komma ihåg strukturen för olika texter och för att innehållet ska bli lätt att förstå. Jag behöver också stöd i att variera mitt skriftspråk.
..kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
…kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god variation.
…kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: