Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Årstider

Skapad 2018-11-05 20:50 i Jutarumsskolan Halmstad
arbetsområdet djur, växter och årstider.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Naturen ändras ständigt när årstiderna skiftar, färgerna växlar. När är det röd/gula löv och när är det gröna löv? Vilka djur och växter finns i vår närhet? Under höst och vårterminen kommer vi att arbeta med årets månader, årstidsväxlingar, olika djur, träd och växter i närmiljön. Undervisningen i No ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om vad som kännetecknar de olika årstiderna samt kännedom om djur- och naturliv i närmiljön.

Innehåll

Arbetsområdets mål

Målet med undervisningen är att du ska:
-Känna igen de olika årstiderna och saker som är typiska för dem, men även varför vi har olika årstider.
-Känna igen de vanligaste djuren, träden och växterna i din närmiljö.

-Kunna namnge månaderna på året.

-Kunna namnge våra 4 årstider.

-Känna till skillnaden på månader och årstider.

 

 

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att:

 • berätta om de olika årstiderna med hjälp av typiska bilder från de olika årstiderna.
 • namnge något av de vanligaste träden i närmiljön.
 • namnge några vanliga djur i närområdet.
 • namnge skillnader och likheter mellan lövträd och barrträd.
 • namnge våra månader och årstider.
 • tillsammans med en skrivarkompis skriva en enkel faktatext.

 

Undervisning

Det här ska vi göra:

-Gå ut i närmiljön & skogen och uppleva vad som händer i naturen i de olika årstiderna.

-Samtala om de olika årstiderna, rita en månadsteckning varje månad.

-Titta på de vanligaste träden och växterna i vår närmiljö. Samtala om hur man kan känna igen dem.

-Se på film om våra årstider.

-Titta på hur en enkel faktatext är uppbyggd.

-Skriva enkel fakta om te.x. några vanliga djur, träd och växter och rita och måla.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: