Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och resurser i världen - VFU-planering

Skapad 2018-11-06 09:26 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Miljö är ett vanligt samtalsämne i dagens samhälle. Både forskare och politiker menar att vi förstör vårt jordklot, vårt hem, man menar att detta beror på den globala uppvärmningen, men vad innebär de egentligen? Är allt som politikerna och forskarna säger verkligen sant? Vi ska under dessa veckor titta närmare på detta, vad menas med global uppvärmning? Vi ska titta närmare på förnybara- och icke förnybara naturresurser, vi kommer gå igenom både för- och nackdelar med båda. Vi ska prata och diskutera om Parisavtalet som undertecknades av närmare 200 länder men som USA har lämnat.

Innehåll

Miljö är ett vanligt samtalsämne i dagens samhälle. Både forskare och politiker menar att vi förstör vårt jordklot, vårt hem, man menar att detta beror på den globala uppvärmningen, men vad innebär de egentligen? Är allt som politikerna och forskarna säger verkligen sant? Vi ska under dessa veckor titta närmare på detta, vad menas med global uppvärmning? Vi ska titta närmare på förnybara- och icke förnybara naturresurser, vi kommer gå igenom både för- och nackdelar med båda. Vi ska prata och diskutera om Parisavtalet som undertecknades av närmare 200 länder men som USA har lämnat.

 

 

Centralt innehåll Lgr 11 

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. 

 

Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel. 

 

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet. 

 

 

Frågor att tänka på 

 

Vad är fossila bränslen? Vilka är dess för- och nackdelar? 

 

Vad är förnybara naturresurser? Vilka är dess för- och nackdelar? 

 

Vad är en sårbar plats? Resonera.  

 

Vad är Parisavtalet? Vad innebär det? 

 

Arbetssätt 

 

Vi kommer ha gemensamma genomgångar om fossila bränslen, förnybara bränslen, växthuseffekten och sårbara platser. Ni kommer att få jobba med för- och nackdelar med både fossila- och förnybara bränslen, till er hjälp kommer ni få en matris ni ska arbeta med och ni kommer även använda er utav Digilär. Vi kommer gå igenom Parisavtalet och diskutera vilka konsekvenser de kan få efter att USA brutit sig ur avtalet.

 

Planering 

 

Vecka 

Onsdag 

Torsdag  

förmiddag 

Torsdag eftermiddag 

Hemma 

45 

Genomgång:  

Fossila bränslen. 

Arbeta med matris. 

För- och nackdelar om fossila bränslen. 

Läxförhör. 

Läs på Digilär/Geografi/Hållbar utveckling/Energi. 

Repetera genomgångarna, öva på begreppen.  

46 

Genomgång:  

Förnybara naturresurser. 

Arbeta med matris. 

För- och nackdelar om förnybara naturresurser. 

Läxförhör. 

Läs på Digilär/Geografi/Hållbar utveckling/Energi. 

Repetera genomgångarna, öva på begreppen.  

47 

Genomgång:  

Växthuseffekten, Parisavtalet. 

Genomgång:  

Kärnkraft fördjupning. 

Fortsättning.  

Filmklipp.  

Öva på begreppen 

48 

Genomgång:  

Sårbara platser. 

Övning på att resonera.  

Fortsätt öva på att resonera.  

Läs på Digilär/Geografi/Hållbar utveckling/Sårbara platser. 

Repetera genomgångarna, öva på begreppen.  

49 

Repetion. Plugga på inför provet.  

Prov. 

Utvärdering. 

Repetera genomgångar. Öva på begreppen.  

 

Bedömning 

 

 

E 

C 

A 

Faktakunskaper 

Grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat och klimatförändringar i olika delar av världen.  

Goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat och klimatförändringar i olika delar av världen.  

Mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat och klimatförändringar i olika delar av världen.  

Begrepp 

Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.  

Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.  

Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.  

Resonemang 

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.  

Eleven för utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.  

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.  

 

Begrepp:  

Råolja 

Vindkraft 

Vattenkraft 

Naturgas 

Stenkol 

Kärnkraft 

Uran 

Etanol 

Växthuseffekten 

Jorderosion 

Torka 

Tornado 

Tsunami 

Fossila bränslen 

Förnybara naturresurser 

Hållbar utveckling 

Parisavtalet 

Översvämning 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Matris fossila bränslen

  • Matris förnybara naturresurser

  • Genomgången om fossila bränslen

  • Genomgång fossila bränslen

  • Genomgång förnyelsebara resurser

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: