Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English year 6- Listening comprehension

Skapad 2018-11-06 10:10 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Eleverna ska arbeta med hörförståelse i engelska där målet är att begripa talad engelska och kunna besvara frågor som ställs till olika engelska berättelser.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla? (Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 • Eleven ska lyssna och begripa engelska i olika kontext. 
 • Eleven ska kunna förstå talad amerikans samt brittisk engelska. 

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Se nedanstående kopplingar till läroplanen i Eng 

 

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

Bedömning (Kunskapskrav)

 • Hörförståelse tester. 
 • Diskussioner i helklass. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska årskurs 6 - hörförståelse

E
C
A
Talad engelska
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Agera
Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategi för lyssnande
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: