Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

18/19 Läslyftet del 2 Läsa och berätta

Skapad 2018-11-06 10:40 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Läslytet i förskolan syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs, och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skrivftspråk.

Innehåll

Avdelning Blå

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Delmål 

Samtal om texter

Nuläge

 

Utveckling pågår när barnen

Är delaktiga i sagan som läst. Har tankar och funderingar.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Att göra bildpromenader i böcker där barnen får reflektera vad de ser och vad vi läser. Funderar vad bilden/texten säger. Visa att det är roligt med böcker. Använd rekvisita, 

ändra ton och röstläge. Dela in barnen i grupper.

Så här ska vi följa upp

Reflektera och samtala om det vi läser

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentars rutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: