Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktiviteter med Bobbo

Skapad 2018-11-06 12:49 i Centrala Förskolan Myrstacken Rättvik
Förskola
Med hjälp av Bobbo vill vi stimulera barnens intresse för rörelse och musik. Barnen kommer att få prova olika aktiviteter där rörelse och musik ingår.

Innehåll

Nuläge

Vi upplever att många barn i gruppen både tycker om och har behov av att få utrycka sig genom musik och rörelse. Barnen brukar ofta spontant peka på både sångpåsar och musikinstrument för att vilja sjunga och spela.

Mål

Med hjälp av Bobbo vill vi stimulera och utveckla barnens motorik och kroppsuppfattning.

Vi vill ge barnen möjlighet att upptäcka olika sätt att uttrycka sig.

Genomförande 

Som en start på Bobbo projektet kommer Bobbo att flytta in i vårt "Babblarnahus".

Bobbo gympa i lekhallen.

Bobbo kommer att introducera en hopphage för att utmana barnens motorik.

Barnen kommer få skapa en Bobbo och sätta upp på varsin tavla där tanken är att alla Babblarna ska samlas.

Bobbo kommer att följa med oss ut i skogen för att stimulera motoriken.

 

Dokumentation    

Vi fotar/filmar barnen i aktiviteten, tillsammans tittar vi sedan på det med barnen och gör en återkoppling. Vi dokumenterar också i barnens lärlogg på Unikum

 

Utvärdering

Sker kontinuerligt i arbetslaget. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: